Заславська брама

Міські ворота (Заславська брама), що була оборонною брамою-вежею, вперше згадується в 1596 році. Слугувала південним в’їздом у місто. Вона була складовою частиною міських фортифікацій Межиріча, тісно пов’язана зі спорудженням всієї системи міста. В описі міста за 1708 рік знаходиться опис Заславської брами.

На базі проведених в 1980 році архітекторами ЛКАРМ інституту “Укрпроектреставрація” А. Новаківським і Л. Дмитровичем архітектурно-археологічних досліджень (ідентичність будівельного матеріалу, системи кладки, бійниць, що використані при перебудові Троїцького монастиря в Межирічі) можна віднести пам’ятку до епохи ренесансу. В процесі вишукувань встановлено, що башта була двоярусною, до неї вів підйомний міст, перекинутий через рів; в’їзд знаходився на висоті 2,5 м від сучасного рівня землі. З втратою оборонного значення кладка була розібрана, рів засипаний.

Товщина кам’яних стін на вапняному розчині коливається від 2,3 м до 2,46 м; висота руїн від 3,35 м до 5,9 м. Стіни споруди збереглись по всьому периметру плану. В середині, в південно-східному куті, сліди від пічки і димоходу. Східний кут південного фасаду викладений білокам’яними рустами.

Адреса: Острозький район, с. Межиріч.