Вчений визнаний людьми та державою (до річниці з дня нар. П.М. Жолтовського)

Про кожну видатну особистість найкраще говорять його праці. До числа таких знаних особистостей належить видатний вчений, професор, доктор мистецтвознавства Павло Миколайович Жолтовський, який народився 8 грудня 1904 року в с. Мислятин Ізяславського району (колись Острозького повіту), де закінчив трьох класну церковнопарафіяльну школу, навчався в гімназіях Острога та Ізяслава. Саме в Острозі, як згадував вчений, він уперше побував у музеї, побачив пам’ятки мистецтва, і це стало справою його життя.

Як науковець, музейний працівник зробив безцінний внесок у дослідження та збереження пам’яток сакрального мистецтва України та Волині, в тому числі Острога і Острожчини. За понад 60 років своєї трудової діяльності Павло Жолтовський обстежив усю Україну, побував на Кавказі, Білорусії, Росії, зорганізував понад 200 експедицій і наукових відряджень. Саме тому ми (острожани) значною мірою завдячуємо порятуванням багатьох цінних мистецьких пам’яток та відкриттям такого унікального явища в українській мистецькій культурі, як волинська ікона. Основними об’єктами дослідження були ікони, дерев’яне різьблення, церковне начиння. Він проводив першу атрибуцію ікон. Під час експедиції по Острозькому району було виявлено, взято на облік і зібрано багато цінних історичних і мистецьких пам’яток. В своїх працях Павло Жолтовський сприяв популяризації знань про давнє мистецтво Острожчини. Напередодні річниці з дня народження вченого в краєзнавчому музеї історичний календар подає наукові праці митця, які є безцінним внеском у дослідження та збереження пам’яток сакрального мистецтва України.

Завідувач художнім відділом Козловська Л.Л.