Шпізель Рафаель Срульович

Шпізель Рафаель Срульович (1927-2006) – лікар, науковець, історик-краєзнавець.
Більше 300 наукових праць з хірургії, психіатрії та краєзнавства, дві книги.
Народився у м. Бричани (Молдавія, тоді Бесарабія, яка входила до складу Румунії) 2 грудня 1927 року. Після нападу німецько-фашистських загарбників у 1941 році він зазнав долі багатьох євреїв. Чотирнадцятирічному Рафаелю тільки чудом вдалося вижити після масового розстрілу євреїв фашистами на Вінниччині. Обравши професію лікаря, після закінчення у 1950 році Чернівецького медінституту, свою хірургічну практику почав на Рівненщині у селищі Степань. Коли Степанський район ліквідували, Р. С. Шпізеля направили працювати до Острога, де він у кінці 1953 року очолив хірургічне відділення Острозької ЦРЛ. На цій посаді Рафаель Срульович працював майже 34 роки; приділяючи велику увагу питанням організації невідкладної хірургії, диспансеризації і лікуванню пацієнтів із захворюваннями печінки, жовчного міхура, шлунка, а також гнійних захворювань. На основі матеріалів роботи хірургічного відділення Р. С. Шпізель захистив кандидатську дисертацію та видав монографію «Острые воспалительные заболевания околотолстокишечного отдела клетчатки забрюшинного пространства (параколиты)».

Рафаель Шпізель був одним із організаторів Острозького науково-краєзнавчого товариства «Спадщина» імені князів Острозьких. Він був незмінним учасником щорічно організованих товариством краєзнавчих читань, на яких виступав із своїми численними матеріалами з історії Острожчини. Як член краєзнавчого товариства він брав активну участь у підготовці книги «Острозькі просвітники XVI-XX ст.», видану Національним університетом «Острозька Академія».
Плодами його напруженої дослідницької діяльності стали дві підготовлені і видані книги «Медики Острога», видана у 2004 році, є унікальною працею, яка розповідає про історію Острога і його медиків у минулому і в теперішній час та «Нариси з історії медицини Острога». У книзі на більш ніж 350 сторінках знаходимо матеріали та фотоілюстрації, які засвідчують факти з життя острозької медицини та добре відомих і видатних особистостей, наприклад Миколі Філончикову, який жив і трудився у Острозі, а також видатним медикам, які були так чи інакше пов’язані з Острогом, Степану Хотовицькому, Фомі Волковинському, Георгію Рейну, Анатолію Канчеєву, Петру Паславському, Степану Храневичу та ін.
Окреме місце у книзі відведено розвитку медицини у ХХ столітті. Автор детально досліджував розвиток охорони здоров’я, починаючи з часів революції 1917-1922 рр., міжвоєнного періоду та німецької окупації.
З Острогом пов’язані імена талановитих лікарів, визначних вчених і дослідників медицини, які зробили вагомий внесок у розвиток медичної науки наприкінці минулого століття – академік Микола Путов, професори Михайло Бурмістров, Анатолій та Борис Олійники, Георгій Чепчерук, Борис Філенко та ін. Кандидатами медичних наук разом з автором книги стали острожани Євген Свіріпа, Микола Кушнір та В. Горнік. Більшість нарисів ілюструються світлинами, копіями документів та ін.
Поряд з професійною діяльністю та краєзнавством у житті Рафаеля Шпізеля чільне місце належало громадській діяльності. Він активно переймався долею острозької синагоги, збереженню пам’яток історії та культури, зберіг від знищення довоєнний архів Острозької лікарні.

Список основних опублікованих праць
Окремі видання

1. Шпізель Р. Медики Острога. Історико-біографо-бібліографічне дослідження / Р. Шпізель. – Остріг, 2004. – 300 с.
2. Шпізель Р. Нариси з історії Острога / Р. Шпізель. – Острог : СПД Свинарчук Р.В., 2005. – 360 с.Статті з журналів, продовжуваних видань, матеріалів наукових конференцій
3. Шпізель Р. С. Деякі відомості з історії доземської медицини на Волині / Р. С. Шпізель // Велика Волинь: минуле і сучасне : тези другої регіон. наук.-теорет. конф. 18-20 груд. 1992 р. – Рівне, 1992. – C. 33-34.
4. Шпізель Р. С. Діяльність академіка Г. Є. Рейна на Волині / Р. С. Шпізель, А. О. Хведась // Велика Волинь : минуле і сучасне : тези другої регіон. наук.-теорет. конф. 18-20 груд. 1992 р. – Рівне, 1992. – С. 42-43.
5. Шпізель Р. С. Медицинская деятельность Острожского Кирилло-Мефодиевского братства (1865-1922 гг.) / Шпізель Р. С. // Остріг на порозі 900-річчя : матеріали І-ІІІ наук.-краєзн. конф. (1990-1992 рр.). – Сокаль, 1992. – Ч. 2. – C. 108-114.
6. Шпізель Р. С. Научные труды медиков древнего Острога и их значение для отечественной и мировой науки / Р. С. Шпізель // Матеріали І-ІІІ наук.-краєзн. конф. “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992 рр.). – Сокаль, 1992. – Ч . 2. – C. 104-108.
7. Шпізель Р. С. Врачебная, общественная и благотворительная деятельность академика Г. Е. Рейна в Острожском уезде [нині Рівненська область] / Р. С. Шпізель // Матеріали ІV наук.-краєзн. конф. “Остріг на порозі 900-річчя” / Наук.-краєзн. т-во”Спадщина”. – Острiг, 1993. – C. 191-195.
8. Шпізель Р. С. Роль еврейской общины древнего Острога [Ровенской области] в развити культуры и экономики края/ Р. С. Шпізель // Матеріали V наук.-краєзн. конф. “Остріг на порозі 900-річчя” / Наук.-краєзн. т-во”Спадщина” ім. кн. Острозьких. – Острiг, 1994. – C. 178-180.
9. Шпізель Р. С. Академик Ф. Г. Яновский и Острог / Р. С. Шпізель // Матеріали VI Острозької конференції «Остріг на порозі 900-річчя». – Остріг, 1995. – С. 234-237.
10. Шпизель Р. Город Острог – крупнейший центр еврейской культуры на Волыни // Єврейська історія та культура в Україні : матеріали конф. Київ, 2-5 верес. 1996. – К., 1997. – С. 238-242.
11. Шпизель Р. Выдающийся учёный Самуэль Эдельс (Маршуа) // Волання з Волині. – 1999. – №5. – С. 33-34.
12. Шпізель Р. С. Неопубліковані листи академіка Т. Г. Яновського в Острог / Р. С. Шпізель // Наукові записки. Т. 2. Ч. 1 / Острозька Академія. – Острог, 1999. – C. 256-257.
13. Шпізель Р. Анатолій Канчеєв (1884-1940) / Р. Шпізель // Острозькі просвітники 16-20 ст. – Острог, 2000. – C. 439-442.
14. Шпізель Р. Георгій Рейн (1854-1942) / Р. Шпізель // Острозькі просвітники 16-20 ст. – Острог, 2000. – C. 443-447.
15. Шпізель Р. Менахем Менда Бібер (1848-1923) / Р. Шпізель // Острозькі просвітники 16-20 ст. – Острог, 2000. – C. 184-186.
16. Шпізель Р. Микола Філончиков (1864-1948) / Р. Шпізель // Острозькі просвітники 16-20 ст. – Острог, 2000. – C. 430-434.
17. Шпізель Р. Обществанный деятель Острога – врач С. К. Храневич / Шпізель Р. // Матеріали VII-IX наук.-краєзн. конф. «Остріг на порозі 900-річчя» 1996-1998 роки. – Острог : Нац. ун-т «Острозька академія». – 2000. – C. 150-153.
18. Шпізель Р. Петро Паславський (1861-1943) / Р. Шпізель // Острозькі просвітники 16-20 ст. – Острог, 2000. – С. 448-453.
19. Шпізель Р. Самуель Едельс (Маршуе) (1555-1632) / Р. Шпізель // Острозькі просвітники 16-20 ст. – Острог, 2000. – С. 155-159.
20. Шпізель Р. Степан Храневич (1889-1967) / Р. Шпізель // Острозькі просвітники 16-20 ст. – Острог, 2000. – C. 454-458.
21. Шпізель Р. Фома Волковинський (1778-1841) / Р. Шпізель // Острозькі просвітники 16-20 ст. – Острог, 2000. – C. 435-438.
22. Шпізель Р. Ян Лятош (Лятос) (1539-1608) / Р. Шпізель // Острозькі просвітники 16-20 ст. – Острог, 2000. – C. 61-66.
23. Шпізель Р. С. Видатний польський вчений професор Краківської [Польща] і Острозької [Рівненська область] Академій Ян Лятош (Лятос) / Р. С. Шпізель, Р. Р. Гуцал // Поляки на Волині : історія і сучасність : міжнар. наук.-краєзн. конф. : матеріали Міжнар. наук.-краєзн. конф. “Поляки на Волині: історія і сучасність”, 17-19 жовт. 2003 р./ [голов. ред. М. Ю. Костриця]. – Житомир : М. Косенко, 2003. – С. 186-191.
24. Шпізель Р. Вихованець Волинської духовної семінарії в Острозі Степан Хотовицький – видатний вчений-медик першої половини 19 ст. / Р. Шпізель // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2004. – Вип. 1. – C. 19-20.
25. Шпізель Р. Власник Вілії – академік Г. Є. Рейн / Р. Шпізель // Микола Островський на сторінках історії і в нашому житті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. До 100-річчя з дня народження. 25 верес. 2004 р. – Хмельницький-Шепетівка : Хмельницька обл. універс. б-ка, 2004. – С. 29-31.
26. Шпізель Р. Некоторые данные из истории медицины Степанского района Ровенской области в начале 50-х годов 20 ст. / Р. Шпізель // Західне Полісся : історія і культура : матеріали наук.-практ. конференції, присвяченої 30-річчю Сарненського історико-етнографічного музею. – Рівне, 2004. – C. 102-107.
27. Шпізель Р. Єврейські друкарні в Острозі [Рівненської області] / Р. Шпізель // Волинська книга : історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. – Острог, 2005. – C. 150-154.
28. Шпізель Р. Медики з села Грем’яче Острозького району [Рівненської області] / Р. Шпізель // Наукові записки Рівнен. обл. краєзн. музею : до 150-річчя від дня народж. Д. І. Яворницького : (матеріали наук. конф. 24-25.11.2005р.). – Рівне : Волин. обереги, 2005. – Вип. 3. – С. 181-183.
29. Шпізель Р. С. Бердичівське видання 1907 року книги острозького єврейського краєзнавця Менахема Мендла Бібера / Р. С. Шпізель, М. П. Манько // Бердичів древній і вічно молодий : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. “Бердичів древній і вічно молодий”, 8-14 черв. 2005 р./ [голов. ред. М. Ю. Костриця]. – Житомир : М. Косенко, 2005. – C. 19-21.
30. Шпізель Р. Едельс Самуїл (Маршуе) / Р. Шпізель // Острозька Академія XVI-XVII ст. : енцикл. / Нац. ун-т “Острозька Академія”. – Острог, 2010. – С. 113.
31. Шпізель Р. Єшибот в Острозі / Р. Шпізель // Острозька Академія XVI-XVII ст. : енцикл. / Нац. ун-т “Острозька Академія”. – Острог, 2010. – С. 115-116.
32. Шпізель Р. Лятош (Лятос) Ян (Latosz (Latos) Jan) / Р. Шпізель // Острозька Академія XVI-XVII ст. : енцикл. / Нац. ун-т “Острозька Академія”. – Острог, 2010. – С. 210-213.
33. Шпізель Р. Синагога (Велика) Острозька / Р. Шпізель // Острозька Акдемія XVI-XVII ст. : енцикл. / Нац. ун-т “Острозька Академія”. – Острог, 2010. – С. 408-410.
Статті з газет
34. Шпізель Р. Вперше у світі / Р. Шпізель // Зоря комунізму. – 1965. – 14 жовт.
35. Шпізель Р. З історії медицини в Острозі / Р. Шпізель // Зоря комунізму. – 1968. – 15 черв.
36. Шпізель Р. За 50 років: З історії розвитку охорони здоров’я в районі / Р. Шпізель // Зоря комунізму. – 1968. – 15 черв.
37. Шпізель Р. Острозька Академія і перші медичні заклади України / Р. Шпізель // Місто. – 1997. – №21 (серп.).
38. Шпізель Р. Старе єврейське кладовище / Р. Шпізель // Замкова гора. – 1998. – 19 верес.
39. Шпізель Р. Польський учений в історії Острога / Р. Шпізель // Життя і слово. – 1998. – 23 груд.
40. Шпізель Р. Аптекарі з Острога / Р. Шпізель // Медичний вісн. – 2003. – №32/ 19 верес./. – C. 2-3.
41. Шпізель Р. Вчений – медик Степан Хотовицький / М. Манько, Р. Шпізель // Медичний вісн. – 2003. – №23/ 13 черв./. – C. 8.
42. Шпізель Р. Академік Рейн та Острог / Р. Шпізель // Замкова гора. – 2004. – №23/5 черв./. – С. 6.
43. Шпізель Р. Академік Рейн та Острог / Р. Шпізель // Медичний вісн. – 2004. – №26/25 черв./. – C. 7.
44. Шпізель Р. Лікар-травматолог [з Острога] Д. Г. Зільник / Р. Шпізель // Замкова гора. – 2004. – №40/2 жовт./. – С. 7.
45. Шпізель Р. Медична династія Фільваркових / Р. Шпізель // Замкова гора. – 2004. – №16/17 квіт./. – C. 6.
46. Шпізель Р. Методу Філончикова – 100 років / Р. Шпізель // Замкова гора. – 2004. – №38/18 верес./. – C. 7.
47. Шпізель Р. Методу Філончикова – 100 років / Р. Шпізель // Медичний вісн. – 2004. – №36/1 жовт./. – С. 5.
48. Шпізель Р. Заслужений лікар Укаїни [Остроз. ЦРБ Б.Ю. Феняк] / Р. Шпізель // Життя і слово. – 2005. – №89/90/4 листоп./. – С. 6.
49. Шпізель Р. З вірою у силу науки, розуму і досвіду : [Про В. Струменського, визн. корифея галузі охорони здоров’я Рівненщини, уродженця Острожчини] / Р. Шпізель // Медичний вісн. – 2005. – №45/46/9 груд./. – C. 6.
50. Шпізель Р. Медик та історик [Ф. Г. Антонюк, який працював в медичних закладах Острозького району] / Р. Шпізель // Замкова гора. – 2005. – №4/22 січ./. – C. 3.
51. Шпізель Р. Микола Янчевський – перший санітарний лікар Острога / Р. Шпізель // Медичний вісн. – 2005. – №17/29 квіт./. – C. 7.
52. Шпізель Р. Хірургії Острога – 100 років / Р. Шпізель // Життя і слово. – 2005. – №9/10/29 січ./. – C. 6.
53. Шпізель Р. Бадьорий, невгамовний, енергійний… / Р. Шпізель // Медичний вісн. – 2006. – №16/21 квіт./. – С. 7.
54. Шпізель Р. Острозькі медики в період війни [1941-1944 рр.] / Р. Шпізель // Замкова гора. – 2006. – №21/6 трав./.
55. Шпізель Р. Слово про друга, лікаря, науковця [Є. В. Свирипу, мешканця Острога] / Р. Шпізель // Медичний вісн. – 2006. – №11/17 берез./. – C. 7.