Шкільні ювілеї. Архівна знахідка про час відкриття училищ при православних церквах м. Острога і округи (1838-1841).

Напередодні Дня знань хотілося б поділитися спостереженням, що педагогічні та учнівські колективи і випускники багатьох шкіл Острога і Острожчини часто не можуть назвати точної дати заснування свого навчального закладу. Так, датою заснування чи не найкраще дослідженої в історичному аспекті (із сільських навчальних закладів Острозького району) школи в селі Новомалин і відома книга М. Теодоровича, і недавно видана сучасна колективна монографія – історичний нарис цього села називали 1877 рік.

Однак серед документів Острозького міського благочиння 1830-1850-х рр., що збереглися у фондах історико-культурного заповідника м. Острога, автором виявлено відомість за 1855 рік. В ній перераховано 24 училища при церквах міста Острога і сіл, приписаних до міського благочиницького округу. В переліку зазначено 2 училища в місті Острозі (при Успенській соборній і Воскресенській Новоміській церквах) й 22 училища при сільських церквах благочиння, із зазначенням у кожному випадку назви села, його парафіяльної церкви, точної дати заснування училища при церкві, кількості наставників і учнів у навчальному закладі (окремо хлопчиків і дівчаток).

Час заснування всіх училищ – як сільських, так і міських – датується 1838-1841 рр. Більшість із перерахованих у відомості училищ засновані у 1838 р. – в т. ч. і обидва училища при церквах міста Острога. Так, училище при Острозькій Успенській соборній церкві відкрилося 24 січня (5 лютого) 1838 р., училище при Острозькій Новоміській Воскресенській церкві – 3 (15) лютого 1838 р., училище при Михайлівській церкві містечка Межиріч – 14 (26) лютого 1838 р. Того ж 1838 р. розпочали свою роботу училища при церквах містечка Кунів – з 10 (22) вересня, сіл Мощаниця – з 9 (21) травня, Кривин – з 1 (13) травня, Хорів – з 3 (15) вересня, Верхів – з 29 вересня (11 жовтня), Білашів – з 9 (21) вересня, Вілія – з 20 вересня (2 жовтня), Переросле – з 2 (14) травня, Шекеринці – з 18 (30) вересня, Добрин – з 11 (23) листопада, М’якоти – з 4 (16) лютого, Плужного – з 24 березня (5 квітня), Гнійниця (нині Поліське) – з 2 (14) вересня, Більчин – з 9 (21) вересня, Борисів – з 18 (30) березня. В 1839 р. відкрилися училища при 5 церквах: в селах Вельбівно – з 2 (14) вересня, Волосківці – з 10 (22) вересня, Могиляни – з 21 травня (2 червня), Розваж – з 11 (23) серпня, Ляхів (нині Кутянка) – з 4 (16) вересня. Нарешті, 6 (18) лютого 1841 р. є датою заснування училища при церкві Івана Богослова с. Новомалин.

Звертає на себе увагу наведена у відомостях незначна кількість учнів в церковних училищах благочиння на той час. В жодному із 24 училищ, в тому числі і двох міських, кількість наявних учнів – як хлопчиків, так і дівчаток – не перевищувала 10 осіб. А в містечку Межирічі і селі Шекеринці навчалося по 3 учні обох статей. Як відомо, 31 жовтня 1836 р. міністерство освіти Російської держави заборонило навчання польською мовою у парафіяльних (прикостельних) школах західних губерній. 29 вересня 1837 року директорові училищ Волинської губернії було наказано розробити розпорядження про негайне припинення навчання польською мовою. Натомість урядовці намагалися створити мережу училищ з російською мовою навчання при православних церквах краю. Але обмежені матеріальні ресурси православних церков Волині, відсутність стимулів до навчання дітей як серед духовенства, так і серед їх батьків-селян (більшість з яких залишалися кріпаками тих самих поміщиків-католиків, в матеріальній залежності від яких знаходилися і самі духовні особи православних церковних причтів) – все це, звичайно, не сприяло розвитку початкової освіти. Все ж більшість цих училищ збереглися до часу скасування кріпосного права, а пізніше на їх базі створювалися (в 1870-х – 1880-х рр.) церковнопарафіяльні школи та школи грамоти – прямі попередники сучасних сільських шкіл.

Отож, 2018 рік є підстави вважати ювілейним (180-річчя!) для Острозької ЗОШ №3 на Новому місті та шкіл сіл Межиріч, Мощаниця, Хорів, Верхів, Білашів, Вілія в Острозькому районі.

Микола Манько
заступник директора з наукової роботи ДІКЗ м. Острога.