Позіховська Світлана Володимирівна

Позіховська Світлана Володимирівна – завідувач Музею книги та друкарства Державного історико-культурного заповідника м. Острога.
Народилася 13 серпня 1957 року. В 1974 році закінчила Тучинську середню школу із золотою медаллю, в 1979 році – історичний факультет Київського університету ім. Т.Шевченка з червоним дипломом. З 1979 р. працює у Державному історико-культурному заповіднику на посадах зав. Музеєм книги та друкарства, директора заповідника, зав. Музеєм книги та друкарства (чинна посада). Член міжнародної музейної організації ІКОМ.

Основні напрямки наукових досліджень
Історія книги, краєзнавство

Список основних опублікованих праць
Позиховская С. Государственный историко-культурный заповедник города Острога. Отдел истории книги и книгопечатания (часть экспозици) / С. Позиховская // Музеи книжного дела : указ. музеев книги мира. – Москва, 1987. – С. 43-44.
Позиховская С. В. Острожский музей книги / С. В. Позиховская // Русская речь : науч.-популяр. журн. АН СССР. – М. : Наука, 1988. – С. 120-122.
Позиховская С. В., Позиховский А. Л. Некоторые проблемы создания и оформления Музея книги (В связи с открытием Музея книги и книгопечатания в городе Остроге) / С. В. Позиховская, А. Л. Позиховский // Визуальная пропаганда книжных памятников : сб. науч. труд. – М., 1989. – С. 132-134.
Позіховська С. Музей книги та друкарства / С. Позіховська // Українська літературна енциклопедія. – К., 1990. – Т. II. – С. 493-494.
Позіховська С. В. Листи В. Жуковського і В. Ганки графу Д. М. Блудову в колекції Державного історико-культурного заповідника м. Острога / С. В. Позіховська // Матеріали VI Острозької наук. конф. «Острог на порозі 900- річчя». – Острог, 1995. – С. 167-169.
Позіховська С. Музей книги та друкарства в Острозі / С. Позіховська // Острозька Академія : енциклоп. вид. – Острог, 1997. – С. 98-100.
Позіховська С. В. Волинські Афіни та їх околиці у працях істориків, письменників, поетів / С. В. Позіховська // Вісн. Нетішин. краєзн. музею. – Нетішин, 2002. – №1. – С. 230-242.
Вертоград Печерський [Текст] : католог виставки видань Києво-Печерських патериків XVII – поч. ХХІ ст. (02.03.2004 – 15.04.2004) / Острозький музей книги та друкарства ; упоряд. С. Позіховська, Б. Никифорук ; ред. Е. Єршова ; авт. ідеї та тексту Б. Никифорук. – К. : [б.в.], 2004. – 32 с.
Позіховська С. Вертоград Печерський: острозькі сторінки / С. Позіховська // Друкарство. – 2004. – №3 (56). – К., 2004. – С. 72-73.
Позіховська С. В. Пантелеймон Юр’єв – збирач Острозької старовини, легенд, переказів / С. В. Позіховська // Вісн. Нетішин. краєзн. музею. – Нетішин, 2003-2004. – №2-3. – С. 247-253.
Позіховська С. До історії створення і комплектування книжкової колекції Музею книги та друкарства в Острозі / С. Позіховська // Волинський музей : історія і сучасність : наук. зб. – Луцьк, 2004. – Вип.3. – С. 365-368.
Позіховська С. Іконографія образу Богородиці на прикладі колекції українських кириличних стародруків XVI-XVIII ст. ст. у збірці Музею книги та друкарства м. Острога / С. Позіховська // Волинська ікона : дослідження та реставрація : матеріали ХІ міжнар. наук. конф. м. Луцьк, 3-4 листоп. 2004 р. – Луцьк, 2004. – С. 152-160.
Позіховська С. Музей книги та друкарства м. Острога : буклет / С. Позіховська. – Тернопіль : Наш світ, 2004.
Позіховська С. Бердичівське видання «Koronacya cudownego obrazu Swiętej Matki Boskу Hełmskiej» як джерело до вивчення Холмської богородиці / С. Позіховська // Волинська ікона : дослідження та реставрація : матеріали ХІІІ міжнар. наук. конф. м. Луцьк, 27-28 жовт. 2005 р. – Луцьк, 2005. – Вип. 12. – С. 89-105.
Позіховська С. В. Бердичівські видання у збірці Музею книги та друкарства м. Острога / С. В. Позіховська // Бердичів древній і вічно молодий : наук. зб. «Велика Волинь». – Житомир : вид-я Марини Косенко, 2005. – Т. 32. – С. 40-44.
Позіховська С. В. Відлуння «Волинських афін»: архітектура древнього Острога очима відомих істориків, письменників, поетів / С. В. Позіховська // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні : всеукр. наук.-практ. конф. м. Святогірськ Донецької обл. 25-27 трав. 2005 р. – Слов’янськ : Печатный двор, 2005. – С. 101-116.
Позіховська С. До питання створення експозиції Музею книги та друкарства в Острозі / С. Позіховська // Волинська книга : історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. – Острог, 2005. – Вип. 1. – С. 3-12.
Позіховська С. «Ілюстрований путівник по Волині» Мечислава Орловича як одне з джерел вивчення історії м. Луцька 20-х-30-х роківХХ століття / С. Позіховська // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб. ЛДІКЗ. – Луцьк : вид-во обл. друк., 2005. – С. 195-198.
Позіховська С. Переднє слово / С. Позіховська // Огнєва О., Златогорський О. Біблія у світовій книжковій спадщині : каталог виставки. – Луцьк : вид-во обл.. друк., 2005. – С. 4-5.
Позіховська С. Стародруки Речі Посполитої у зібранні Музею книги та друкарства м. Острога / С. Позіховська // Минуле та сучасне Волині та Полісся. Розвиток бібліотечногї справи в краї : матеріали XVI Волин. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 65-річчю Волин. держ. обл. універс. наук. б-ки ім. Олени Пчілки, 1-2 червня 2005 р. – Луцьк, 2005 – С.
Стародруки Речі Посполитої XVI-XVIII ст. ст. у зібраннях Музею книги та друкарства м. Острога і Волинського краєзнавчого музею : каталог / уклад. О. Л. Позіховський, С. В. Позіховська ; Музей книги та друкарства Державного історико-культурного заповідника м. Острога, Волинський краєзнавчий музей. – Луцьк : [б.в.], 2005. – 104с. + 7 арк. іл.
Кононюк О., Позіховська С. Виставкова діяльність як один із пріоритетних напрямків музейної діяльності (у розрізі співпраці музеїв Волині) / О. Кононюк, С. Позіховська // Наук. зап. Рівнен. обл. краєзн. музею. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – Вип. IV : матеріали наук. конф. 25-26.Х. 2006 р. – С. 55-58.
Кононюк О., Позіховська С. Музейна експозиція: старі проблеми та нові тенденції (на прикладі музеїв Великої волині) / О. Кононюк, С. Позіховська // Вісн. Одеського іст.-краєзн. музею. – Одеса : Астропринт, 2006. – (лип.). – С. 93-95.
Позіховська С. До питання коронування чудотворного образу Матері Божої Холмської / С. Позіховська // Волинська ікона : дослідження та реставрація : матеріали ХІІІ міжнар. наук. конф. м. Луцьк – м. Володимир-Волинський, 2-3 листопада 2006 року. – Луцьк, 2006. – Вип. 13. – С. 43-46.
Позіховська С. Книга Є. Гіжицького «Spis ważniejszych miejscowosći w powiecie Starokostantynowskym na Wołyniu” як важливе джерело у вивченні історії Волині / С. Позіховська // Кобудь. Костянтинів. Старкостянтинів : історія, археологія, культура, архітектура : наук. зб. «Велика Волинь» : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 800-літтю міста, 10-11 берез. 2006 р. – Старокостянтинів, 2006. – Т. 34. – С. 278-282.
Pozichowska S. Museum Księżki i drukarstwa w Ostrógu (na 20-lecia założenia) / Pozichowska S. // Ostróg. Biuletyn Koło przyjacioł Ostróga nad Horyniem. Rok 16. Wrzesie, 2006 r. – Szczecin, 2006. – № 59. – S. 37-39.
Стародруки Речі Посполитої ХVІІ-ХVІІІ ст.ст. у Волинських збірках [Текст] : каталог / уклад. С. В. Позіховська, О. Л. Позіховський ; Державний архів Волинської області, Музей книги та друкарства Державного історико-культурного заповідника м. Острога, Рівненський краєзнавчий музей, Рівненська обласна наукова бібліотека, Волинський краєзнавчий музей. – Луцьк : [б.в.], 2006. – 102 с. : іл.
Позіховська С. До історії створення і комплектування книжкової колекції Музею книги та друкарства в Острозі / С. Позіховська // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2007. – Вип. 2. – С. 199-205.
Позіховська С. Праця Адама Войнича «Łuck na Wołyniu.Opis historyczno – fiziograficzny» як одне з джерел до вивчення історії міста / С. Позіховська // Старий Луцьк : наук.-інформ. зб ЛДІКЗ. – Луцьк : Терен, 2008. – Вип. ІV. – C. 195-199.
Позіховський О. Суботник 1693 року із села Погорільці на Рівненщині як одне з джерел до вивчення історії та генеалогії родини князів Острозьких / О. Позіховський, С. Позіховська // Волинська ікона: Дослідження та реставрація: наук. зб.: матеріали XV міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 25-26 верес. 2008 року/ Музей волинської ікони. – Луцьк : Волинський краєзнавчий музей. – 2008. – Вип. 15. – C. 181-183.
Позіховська С. В. Видання друкарні Києво-Печерської лаври XVII-XVIIIст. в колекції Музею книги та друкарства в м. Острозі / С. В. Позіховська // Могилянські читання 2008 : зб. наук. пр. – К., 2009. – С. 249-264.
Позіховська С. Збірка російської кириличної книги XV – початку ХІХ століть в колекції Музею книги та друкарства м. Острога [Рівненської області] / С. Позіховська // Волинська ікона : дослідження та реставрація : наук. зб. : матеріали XVI міжнар. наук. конф., присвяч. 105-й річниці від дня народж. Павла Жолтовського, 70-й річниці утворення Волин. обл. та 810-й річниці Галицько-Волин. князівства, м. Луцьк, 4-5 листоп. 2009 р./ Музей волин. ікони. – Луцьк : Волин. краєзн. музей. – 2009. – Вип. 16. – C. 218-222.
Позіховська С. Спільна виставкова діяльність музеїв Великої Волині: стан та перспективи / С. Позіховська // Волинський музей: історія і сучасність : наук. зб. – Луцьк, 2009. – Вип. 4. – С. 214-218.
Позіховська С. Стародруки Речі Посполитої XVII-XVIII століть у збірках волинських наукових та науково-освітніх установ // Старий Луцьк : наук.-інформац. зб. – Луцьк, 2009 – Вип. V. – С. 272-277.
Позіховська С. Художні виставки в нехудожньому Музеї книги м. Острога
Позіховська С. Бердичівське видання «Koronacya cudownego obrazu Swiętej Matki Boskу Hełmskiej» як джерело до вивчення Холмської богородиці / С. Позіховська // Ікона Холмської Богородиці : дослідження та матеріали. – Луцьк, 2010. – С. 190-194.
Позіховська С. В. Українські стародруки мазеписької доби у збірці Музею книги та друкарства м. Острога / С. В. Позіховська // Могилянські читання 2009 : зб. наук. пр. – К., 2010. – С. 219-227.
Позіховська С. До питання коронування чудотворного образу Матері Божої Холмської / С. Позіховська // Ікона Холмської Богородиці : дослідження та матеріали. – Луцьк, 2010. – С. 80-83.
Позіховська С. До питання формування збірки краєзнавчої літератури ХІХ століття у фондах Державного історико-культурного заповідника м. Острога / С. Позіховська // Актуальні питання культурології: альманах наук. т-ва “Афіна” кафедри культорології РДГУ / ред. В. Г. Виткалов. – Рівне : Возень, 2010. – Вип. 9. – C. 27-31.
Позіховська С. Мініатюрні стародруки XVI-XVIII століть в колекції Музею книги та друкарства м. Острога / С. Позіховська. – Донецьк, 2010. –
Позіховська С. Музей книги та друкарства в Острозі / С. Позіховська // Острозька Академія XVI-XVII ст. : енциклоп. – Острог, 2010. – С. 243-244.
Позіховська С., Позіховський О. Білоруські стародруки в колекції Музею книги та друкарства м. Острога / Позіховська С., Позіховський О. // Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канфэренцыі «Берасцейскія кнігазборы»: праблемы і перспектывы даследавання. Брэст, 30-31 кастрычника 2008 г. – Брэст, Паліграфіка, 2010. – С. 359-375.
Позіховська С., Позіховський О. Спомини, закарбовані у глині / С. Позіховська, О. Позіховський // Кераміка. Стиль. Мода. – 2003. – №2. – К. : Новий друк, 2010. – С. 78-81.
Pozihovska S., Pozihovski O. Starodruki Rzeczypospolitej w zbiorach Muzeum Księżki I Drukarstwa miasta Ostroga / S. Pozihovska, O. Pozihovski // Libri separatis: inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy I Litwy. – Kraków, Коlegium Коlоmbinum, 2010. – S. 81-89.
Позіховська С. В. Стародруки та рукописи XVII століття в Святих горах / С. В. Позіховська // Святогірський альманах 2011 : зб. наук. пр. – Донецьк, 2011. – С. 158-164.
Позіховська С. До питання історії Музею книги та друкарства в Острозі / С. Позіховська // Вісн. Нетішин. краєзн. музею/ за ред. О. Кононюк, Т. Вихованця, Г. Фурманчук. – Нетішин, 2011. – Вип. 4 : матеріали ІІ іст.-краєзн. конф. “Південно-Східна Волинь в контексті історії України” (до 10-річчя відкриття експозиції Міського краєзнавчого музею м. Нетішин), 27 верес. 2011 р., м. Нетішин. – C. 162-166.
Позіховська С. Луцьке видання «Directorium officii divini ac Missarum» в колекції Музею книги та друкарства м. Острога / С. Позіховська // Старий Луцьк : наук.-інформац. зб. ЛДІКЗ. Вип. VII. – Луцьк, «Тетен», 2011. – С. 473-476.
Позіховська С. Російські стародруки в збірці Музею книги та друкарства Державного історико-культурного заповідника м. Острога / С. Позіховська // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 483-489.
Пазіховсая, С., Пазіховский А. «Суботнік» 1693 г. з сяла Пагарельцы на Ровеншчыне як адна з крыніц да вывучення гісторыі і геналогіі роду князё Астрожскіх / С. Пазіховсая, А. Пазіховский // Дабраверны князь Канстанцін Васілій Астрожскі – славутны асветніук і абаронца православ’я : зборнік матэрияла Міжнар. навук.-багаслоскай канф. – Тура-Брэст, 11-12 мая 2008 г. – Брэст, БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2011. – С. 71-73.
Позіховська С. В. Біблія в європейській культурній спадщині XVI- XVIІI століть : буклет виставки / С. В. Позіховська. – Святогірськ, 2012. – 10 с.
Позіховська С. В. Виставковий проект “Біблія в європейській культурній традиції XVI-XIX ст” / С. В. Позіховська // Святогірський альманах 2012 : зб. наук. пр. КЗ “Державний історико-культурний заповідник у м. Святогірську”. – Донецьк, “Донбас”, ТОВ “Ваш імідж”, 2012. – С. 126-144.
Позіховська С. В. Стародруки та рукописи XVII століття в Святих горах / С. В. Позіховська // Довідкове видання «Святі гори в історії Слобідської України». Виставка (стародруки, археологічні знахідки, мистецькі твори). – Донецьк, 2012. – С. 78-112.
Позіховська С. До питання формування збірки краєзнавчої літератури ХІХ століття у фондах Державного історико-культурного заповідника м. Острога / С. Позіховська // Актуальні питання культурології : альманах наук. тов.-а «Афіна». – Рівне : видавець Возень, 2012. – Вип. 9. – С. 27-31.
Позіховська С. Мініатюрні стародруки XVI-XVIII століть в колекції Музею книги та друкарства м. Острога / С. Позіховська // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2012. – С. 438-447.
Позіховська С. Російські богослужбові книги XVI-XVIII століть музею книги / С. Позіховська // Волинська ікона : дослідження та реставрація : матеріали ХІХ міжнар. наук. конф. м. Луцьк, 24-25 жовт. 2012 р. : наук. зб. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 220-223.