На відбудову вільної України

Зелені свята 1917 р. випали на 21-22 травня (2-3 червня). На ці дні Комітет Української Центральної Ради під головуванням М. Грушевського призначив проведення Дня Українсько-національного Фонду. (Український Національний Фонд був створений 11 (24) березня 1917 р. для добровільних пожертв для фінансового забезпечення діяльності Центральної Ради та інших організаційних структур визвольного руху). У відозві, що була опублікована з цього приводу,  вказувалося:

«Слушний час настав. Відбудовується Вільна Україна. Більше як 250 років чекав того український народ і час настав. Твориться нова організація Вільної України. На чолі справи стали представники всього нашого народу, але без матеріяльних засобів посунути її неможливо. – Ми не маємо скарбових (казенних) коштів, ми не володіємо тими податками, що виплачуємо до казни, і через те Центральна Українська Рада призначає День Національного фонду. Цим днем призначено Зелені свята.

Громадяне! Доля судила нам стати участниками найсвятійшої хвилини в житті України. Не залишаймося ж холодними глядачами історичного моменту, але як громадяне вільної рідної Землі рушаймо всі на допомогу їй.

Товариші наші, що стали на чолі національної справи, віддають їй всю силу свого Духа, все своє життя, – віддаймо ж і ми на неї свій одноденний заробіток, або прибуток і тим зміцнимо дорогу всім справу.

Україна – край демократичний, вона не має магнатів, що підперли б сотнями тисяч наш національний фонд, але одноденний заробіток народу переважить жертву богатирів.

Народе Український, звертаємось до тебе.

Звертаємось до всіх, що сприяють волі і добробуту народу: Вільна Україна забезпечить всім людям що живуть на її території волю, братерство і хліб.

Комітет Національного Фонду при Українській Центральній Раді”.

(Головою комітету Національного Фонду була українська письменниця Людмила Черняхівська-Старицька – дочка українського письменника і одного з «батьків» нашого театру Михайла Старицького).

Цей заклик знайшов відгук і в острожан. Нижче подаємо Постанову працівників Острозької земської повітової управи від 18 (31) травня 1917 р. про участь у Дні Українського Національного Фонду. Документ зберігається у фондах Державного історико-культурного заповідника м. Острога. Текст документа друкується із збереженням лексично-стилістичних особливостей його мови, орфографії та пунктуації, що важливо для мовно-освітньої характеристики осіб, які навесні 1917 р. вперше  прилучилися до українського національного життя.

Року 1917 Травня 18 дня. Ми, праціовникі Острожськоі повітовоі Земськоі Управи, прочитавши заклик Острожського Товариства «Просвіта» од Травня 17-го №9 об организации «Дня Національного Украінського Фонду» на другий день зелених свят и привитаючи Украіньський національний рух,

п р и з н а ч и л и:

1.  Пожертвовати на національний фонд з свого зарібку хто скільки може и не менш половини одноденного зарібку.

2. Пристати до процесіі, котра вийде з соборного плацу на Нове Місто, маючи кажний на собі украіньський національний значок.

3. Улаштувати коло Управи арку и декорацию з портретом батька Тараса Шевченка, прибить під портретом карнавку на збір жертви, з написом «Украіньський національний фонд» и продавать украиньську літературу.

4. Просить всіх праціовників земства, котри живуть въ повіті и серцем вернуця до Украіни, прислати своі жертви на Украіньський національний фондъ.

Підписали 17 чоловік.

Завіраю: Скарбник Сачковський.

Також подаємо знімок квитанції від 29 травня 1917 р. про надходження пожертви у фонд у сумі 90 рублів 47 копійок від робітників і службовців економії Шульгіна в с. Кургани Острозького повіту.

Микола Манько
заступник директора з наукової роботи ДІКЗ м. Острога.