Манько Микола Павлович

Народився 9 квітня 1962 року в с. Новомалин Острозького району Рівненської області.
В 1969-1977 рр. навчався Новомалинській восьмирічній школі, в 1979 р. закінчив Острозьку СШ № 1. Після закінчення школи працював бібліотекарем с. Вельбівне та у кормозаготівельній бригаді колгоспу «Авангард» рідного села. Після навчання на історичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Шевченка (1980-1985 рр.) 5 років викладав історію та політичну економію в середньому профтехучилищі м. Андрушівка на Житомирщині. З 14 серпня 1990 р. працює в Державному історико-культурному заповіднику м. Острога старшим науковим працівником відділу історії та завідувачем цього відділу, з 1995 р. – вченим секретарем, з 2003 р. і до сьогодні – на посаді заступника директора з наукової роботи.
Голова Острозького науково-краєзнавчого товариства «Спадщина» ім. князів Острозьких (з 1997 р.), голова оргкомітету наукових конференцій «Острог на порозі 900-річчя» (1997-1999 рр.), «Острозькі краєзнавчі читання» (2000-2013 рр.), «Історія музейництва, пам’якоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині» (2006, 2009, 2011 рр.), «Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування» (2005, 2013 рр.). Упорядник та голова редакційної групи «Острозького краєзнавчого збірника» (шість випусків – 2004, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013 рр.), наукових збірників «Історія музейництва, пам’якоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині» (три випуски – 2006, 2009, 2011 рр.), «Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування» (два випуски – 2005, 2013 рр.).
Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2000 р.), Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації. Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців (нині Національна спілка краєзнавців України) (1995 р.).

Основні напрямки наукових досліджень

Історія музейної справи та краєзнавчих досліджень
Історичне краєзнавство Острожчини

Список основних опублікованих праць
Окремі видання
Дев’ятсотлітній Острог : іст.-краєзн. нарис. – Острог, 2000. – 54 с.
Одвічні джерела: Острогу – 900 : бібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка; уклад. : П. І. Демчук, М. П. Манько, Н. П. Тимощук; наук. консультанти : М. П. Ковальський, І. В. Мілясевич. – Рівне : Волин. обереги, 2000. – 192 с.
Новомалин у просторі і часі: краєзнавче дослідження волинського села : монографія / [М. М. Лаврук, А. В. Мельник, М. П. Манько та ін.] ; за ред. М. М. Лаврук, А. В. Мельника. – Харків : Чайка, 2013. – 744 с.

Статті в енциклопедії
Братство ім. князів Острозьких в Острозі // Острозька академія XVI-XVII століття : енцикл. / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. ; Нац. ун-т “Острозька академія”. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2011. – С. 59-62.
Бурчак-Абрамович Микола (*1858, с. Городня, нині Любомльського району Волинської області – †04.11.1938, м. Житомир) // Острозька академія XVI-XVII століття : енцикл. / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. ; Нац. ун-т “Острозька академія”. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2011. – С. 70.
Горович Ісайя (*1555, м. Прага – †1630) // Острозька академія XVI-XVII століття : енцикл. / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. ; Нац. ун-т “Острозька академія”. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2011. – С. 89.
Лук’янович Павло(*1855 чи 1856, с. Щедрогоща, Ковельського повіту Волинської губернії –t 1917, м. Житомир) // Острозька академія XVI-XVII століття : енцикл. / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. ; Нац. ун-т “Острозька академія”. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2011. – С. 202.
Сендульський Аполлоній (* 17.10.1830, с. Садки, нині Шумського району Тернопільської обл. – † 7.01.1882, с. Сивки, нині Білогірського району Хмельницької області) // Острозька академія XVI-XVII століття : енцикл. / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. ; Нац. ун-т “Острозька академія”. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2011. – С. 407.
Селецький Арсеній (* 8.06.1860, с. Хролин, нині Шепетівського району Хмельницької області – † ?) // Острозька академія XVI-XVII століття : енцикл. / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. ; Нац. ун-т “Острозька академія”. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2011. – С. 408.
Струменський Михайло(* ? – † ?) // Острозька академія XVI-XVII століття : енциклопедія / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. Національний університет “Острозька академія”. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2011. – С. 427-428.
Теодорович Микола(*1856, м. Гродно – †не раніше 1915, м. Саратов) // Острозька академія XVI-XVII століття : енцикл. / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. ; Нац. ун-т “Острозька академія”. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2011. – С. 432
Тучемський Михайло (*5 (17).09.1872, с. Понебель Ровенського повіту Волинської губернії – †23.04.1945 р., м. Кременець Тернопільської області) // Острозька академія XVI-XVII століття : енцикл. / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. ; Нац. ун-т “Острозька академія”. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2011. – С. 438-439.
Фотинський Орест (*1863, с Батьків, нині Радивилівський р-н Рівненської обл. – † 1931, м. Житомир) // Острозька академія XVI-XVII століття : енцикл. / ред. колегія : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. ; Нац. ун-т “Острозька академія”. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2011. – С. 443-444.

Публікації в наукових збірниках
До історії чеських поселень на Волині // Велика Волинь: минуле і сучасне : тези регіон. наук. конф., 14-16 листоп. 1991 р. – Рівне, 1991. – С. 28-30 .
З історії чеських поселень на Волині в ІІ-й половині ХІХ ст. // Матеріали І-ІІІ наук.-краєзн. конф. “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992 рр.). – Сокаль, 1992. – Ч.1. – С. 118-120.
Аполоній Сендульський – краєзнавець Острога і Волині // Матеріали I-III наук.-краєзн. конф. “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992 рр.). – Сокаль, 1992. – Ч. 1. – С. 120-122.
Богоявленський собор – основний елемент герба м. Острога // Друга наукова геральдична конференція (Львів, 18-21 листоп. 1992 р.) : зб. тез, повідомл. та доп. – Л., 1992. – С. 16-17 (у співавторстві з Гладуненком О. В.).
Краєзнавець Аполоній Сендульський – автор нарису про Берестечко // Берестецька битва в історії України : тези ІІІ Республіканської наук.-теор. конф., 26 черв. 1992 р. / Рівнен. обл. орг. українського т-ва охорони пам’яток історії та культури, Упр. культ. Рівнен. держ. адм., Рівнен. краєн. т-во, Держ. іст. меморіальний заповід. «Поле Берестецької битви». – Рівне, 1992. – С. 46-49.
Проблеми музейної експозиції в пам’ятках старовинної архітектури (на матеріалах Вежі Мурованої міста Острога) // Волинь незабутня : тези ІV регіон. наук.-практ. конф. “Краєзнавчі дослідження з історії Волині. Нові підходи, форми і методи”. – Рівне, 1993. – С. 12-15 (у співавторстві з Гладуненком О. В.)..
Громадські організації Острога і повіту в міжвоєнний період [1920-30-і рр.] // Матеріали IV наук.-краєзн. конф. “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 103-104.
Стефан Барановський – волинський краєзнавець 2-ї половини XIX ст. // Велика Волинь: минуле і сучасне : (матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., жовтень 1994 р.). – Хмельницький-Ізяслав-Шепетівка, 1994. – С. 61-64?
Острог – резиденція житомирських православних архієреїв (1795-1825) // Житомир в історії Волині і України : тези Всеукр. наук.-краєзн. конф. – Житомир, 1994. – С. 97-100.
Православна церква і становлення історико-краєзнавчих досліджень на Волині // Духовне відродження культури України: традиції і сучасність : матеріали і тези наук. конф. – Рівне, 1994. – С. 200-202.
Острог – резиденція Житомирських православних архієреїв (1795-1825 рр.) // Житомир в історії Волині і України / Виконком Житомир. міськради нар. деп., Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині, Житомир. обл. ін-т удоскон. вчителів, Житомир. орг. Спілки ж-стів України ; ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : ЖО СЖУ, 1994. – С. 97-100.
Діонісій Августинович і Острізька організація української соціал-демократичної партії в 1907 р. // Матеріали V наук.-краєзн. конф. “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1994. – С. 96-98.
Волинські матеріали «Словніка географічнего Крулєвства Польскєго і інних краюв словяньскіх» та їх автори // Звягель древній і вічно молодий : тези всеукр. наук.-краєзн. конф. з нагоди 200-річчя утворення Волинської губернії, 200-річчя Волинської єпархії та 200-річчя найменування міста Звягеля Новоградом-Волинським. 13-16 верес. 1995 р. – Новоград-Волинський, 1995. – С. 225-226.
Острог – єпархіальний центр Волині (1795-1825 рр.) // Матеріали VI Острозької конф. “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1995. – С. 137-139.
Архівні знахідки з історії українського соціалістичного руху в Острозі і повіті // Волинь незабутня : тези VI регіон. наук.-практ. конф. “Нові краєзн. дослідження у контексті нац. відродження України”. – Рівне, 1995. – С. 42-44.
Архівно-документальний фонд Державного історико-культурного заповідника м. Острога // Наукові записки / Рівнен. краєзн. музей: 100-річчю музейної справи на Рівненщині присвячується. – Рівне, 1996. – Вип. 1. – С. 90-95.
Вихідці із східних повітів Волині у Волинській духовній семінарії в Острозі // Малинщина у просторі і часі : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. – Малин, 1996. – С. 89-90.
Матеріали до біографії М. А.Тучемського – краєзнавця, освітнього і церковно-громадського діяча Волині // Діяльність бібліотек по збереженню культурної спадщини і відродження духовності народу : матеріали Всеукр. наук. краєзн. конф. – Житомир, 1996. – С. 183-185.
Ян Фітцке про перспективи розвитку музейної справи на Волині на передодні Другої світової війни // Волинський музей. Історія і сучасність : тези та матеріали I наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Волин. краєзн. музею та 45 річчю Колодяжненського літературного меморіального музею Лесі Українки. 16-17 червня 1994 року. – Луцьк : Ініціал, 1997. – С. 9.
Ювеналій Тиховський і його волинезнавчий доробок // Діячі науки і мистецтва рідного краю у розвитку української національної культури : зб. матеріалів і тез наук. конф. 29-30 верес. 1998 р. – Рівне, 1998. – С. 24-28.
Національний склад населення міст Волині кінця XIX ст. із врахуваннями «військово-гарнізонного фактора» // Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність : наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / відп. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : Волинь, 1998. – Т. 18. – С. 29-30.
Михайло Тучемський – організатор науково-історичної бібліотеки в Острозі 1916 р. // Історія бібліотечної справи Рівненщини : зб. статей і тез доп. наук.-практ. конф. “Бібліотеки Рівненщини: Історія і сучасність”. – Рівне, 1999. – С. 25-29.
Яків Лобачевський (1789-1871) // Острозькі просвітники XVI-XX ст. – Острог, 2000. – С. 160-165.
Михайло Тучемський (1872-1945) // Острозькі просвітники XVI-XX ст. – Острог, 2000. – С. 187-192.
До біографії Миколи Теодоровича // Бердичівщина: поступ у третє тисячоліття : наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / голов. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К, 2002. – Т. 22. – С. 54-57.
Юзеф Ігнаци Крашевський як явище світової культури : наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / голов. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : Волинь, 2002. – 124 с.
Діяльність Нетішинського краєзнавчого музею по вивченню історії зниклих сіл регіону // Історія міст і сіл Великої Волині. – Житомир, 2002. – Т. 25. – Ч. 2. – С. 77-82 (у співавторстві з Романчуком О. М.).
Ювеналій Тиховський – краєзнавець і дослідник Волині // Історія міст і сіл Великої Волині. – Житомир, 2002. – Т. 25. – Ч. 2. – С. 3-5.
Пам’ятки єврейської історії та культури в зібранні Державного історико-культурного заповідника м. Острога // Доля єврейської духовної та матеріальної спадщини в XX ст. : зб. наук. пр. : матеріали IX наук. конф. «Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи» / Ін-т юдаїки, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – К., 2002. – С. 325-329 (у співавторстві з Р. С. Шпізелем).
Володимир Короленко і волинський дослідник Федір Кудринський // Духовні витоки Житомирщини : наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / голов. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир: М. Косенко, 2003. – Т. 29. – С. 54-57.
Лев Біншток – один з піонерів єврейської публіцистики в Україні // Єврейська історія та культура кінця ХІХ – початку ХХІ століття. – К., 2003. – С. 70-74 (у співававторстві з Шпізелем Р. С.).
Вихованець Волинської духовної семінарії в Острозі Степан Хотовицький – видатний вчений-медик першої половини ХІХ ст. // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2004. – Вип. 1. – С. 19-20 (у співававторстві з Шпізелем Р. С.).
До післяволинської біографії Миколи Теодоровича та з’ясування дати і місця його смерті // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2004. – Вип. 1. – С. 36-37.
Історична драма Юзефа Крашевського «Гальшка» // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2004. – Вип. 1. – С. 60-61 (у співавторстві з О. В. Гладуненком).
Матеріали до родоводу Олекси Стефановича // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2004. – Вип. 1. – С. 62-64.
Юзеф Кшивіцький – автор волинських матеріалів визначної пам’ятки польської краєзнавчої літератури “Słownik geograficzny krolewstwa polskіegо і іnnych krajów słowiańskich” // Українська полоністика. – Випуск 1. Історико-філософські дослідження. – Житомир, 2004. – С. 62-65.
Лев Біншток – єврейський публіцист та краєзнавець з Волині // Житомиру – 1120 (884-2004) : наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн.т-ва дослідників Волині / голов. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир: М. Косенко, 2004. – Т. 31. – С. 343-346.
Волинський історик краєзнавець і етнограф Федір Кудринський (1867-1933) // Західне Полісся: історія і культура. Рівне, 2004. – Вип. 1. Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю Сарнен. іст.-етнограф. музею. 3-4 грудня 2004 р., м. Сарни. – С. 74-79.
Афанасій Лотоцький (архімандрит Амвросій) і його волинезнавча спадщина // Наукові записки Рівнен. обл. краєзн. музею. До 165-річчя заснування Рівненської гімназії : матеріали наук. конф. 23.11.2004 р. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – Вип. 2. – С. 28-29.
Питання розвитку народних промислів напередодні Другої світової війни у виданнях Товариства розвитку східних земель Польщі // Минуле і сучасне Волині та Полісся: народне мистецтво і духовність : зб. наук. пр. – Луцьк, 2005. – Вип. 15. Матеріали Другої Волин. обл. наук.-етнограф. конф., м. Луцьк, 12-13 травня 2005 року. – С. 18-19.
Ювеналій Тиховський – дослідник волинської книги // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. – Острог, 2005. – Вип. 1. – С. 68-71.
Іван Гаврилович Вовченко – просвітник Бердичева // Бердичів древній і вічно молодий: Науковий збірник «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн.т-ва дослідників Волині / голов. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : Косенко, 2005. – Т. 32. – С. 257-260 (у співавторстві з О. В. Гладуненком).
Бердичівське видання 1907 року книги Острозького єврейського краєзнавця Менахема Мендла Бібера // Бердичів древній і вічно молодий : наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / голов. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : Косенко, 2005. – Т. 32. – С. 19-21 (у співавторстві з Р. С. Шпізелем).
Волинезнавча спадщина Афанасія Лотоцького (Архімандрита Амвросія) // Музейна справа на Житомирщині: історія, досвід, проблеми : наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / голов. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : Косенко М. Г., 2005. – Т. 33. – С. 333-336.
Михайло Тучемський (1872-1945) // Історія музейництва та пам’ятко-охоронної справи в Острозі і на Волині : наук. зб. – Острог, 2006. – Вип. 1. – С. 19-25.
Старокостянтинівський протоієрей Никанор Карашевич (1819-1897) і його публікації в пресі // Кобудь-Костянтинів-Старокостянтинів: історія, археологія, культура, архітектура : наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 800-літтю міста, 10-11 березня 2006 року. – Старокостянтинів, 2006. – Т. 34. – С. 351-356 (у співавторстві з Романчуком О. М.).
Передмова // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : наук. зб. – Острог, 2006. – Вип. I. – С. 3-7.
Незабутні (Постаті острозького музейництва і краєзнавства) // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : наук. зб. – Острог, 2006. – Вип. I. – С. 8-18 (у з співав. з Данилюк М. М.).
Михайло Тучемський (1872-1945) // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : наук. зб. – Острог, 2006. – Вип. I. – С. 19-25.
Основоположник острозького музейництва Михайло Тучемський і родина Островських із Вілії // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : наук. зб. – Острог, 2006. – Вип. I. – С. 19-25 (у з співав. з Данилюк М. М.).
Юзеф Кшивіцький – автор волинських матеріялів визначної пам’ятки польської краєзнавчої літератури «Słownik Geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich» // Метафора спільного дому: Заславщина багатьох культур. – Ізяслав – Острог : Нац. ун-т «Острозька академія», 2006. – С.
Питання розвитку народних промислів Західного Полісся і їх державної та громадської підтримки на передодні Другої світової війни // Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2007 р., м. Березне. – Березне : Надслучанський інститут, 2007. – С. 158-160.
Випускник Волинської духовної семінарії в Острозі Афанасій Лотоцький (архімандрит Амвросій) // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2007. – Вип. 2. – . 96-100.
Священик і педагог Дмитро Іполитович Писаржевський // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2007. – Вип. 2. – С. 100-101.
Уродженець Волині Терентій Теодорович про участь євреїв-оборонців у судових процесах проти православної ієрархії в більшовицькій Росії [Текст] : Релігія і церква в історії Волині [Текст] : зб. наук. праць / М-во регіон. розвитку і будівництва України, Кременецько-Почаївський держ. іст.-архітект. заповідник; ред. В. Собчук. – Кременець : Астон, 2007. – С. 190-194.
Зафіксований народний переказ про «Вельбівську республіку» на Острожчині доби Української Революції // Проблеми українського державотворення: історія і сучасність : у 2-х т.т. – Житомир: М. Косенко, 2007. – Т. I. Наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині /голов. ред. М. Ю. Костриця. – Т. 35. – С. 110-112 (у співав. з О. Романчуком).
До питання про час заснування та дату першої писемної згадки про Новомалин // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2008. – Вип. 3. – С. 57-67.
Етапи становлення музейної справи в Острозі // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. – Держ. іст.-культ. заповід. м. Острога, Острозьке наук.-краєзн. т-во “Спадщина” ім. кн. Острозьких. – Острог, 2009. – Вип. 2. – С. 3-6.
Церковні краєзнавці Волині кінця XIX – поч. ХХ ст. – дослідники, популяризатори і зберігачі спадщини Острозької слов’яно-греко-латинської академії // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповід. м. Острога, Острозьке наук.-краєзн. т-во “Спадщина” ім. кн. Острозьких. – Острог, 2009. – Вип. 2. – С. 91-102.
Новомалин в роки національно-визвольної війни 1648-1657 рр. // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2010. – Вип. 4. – С. 110-112.
Нарис історії церкви святого Іоанна Богослова села Новомалин // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповід. м. Острога, Острозьке наук.-краєзн. т-во “Спадщина” ім. кн. Острозьких. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 201-222.
Михайло Тучемський – засновник і перший керівник історичного музею в Острозі // Острозький краєзнавчий збірник випуск. – Острог, 2012. – Вип. 5. – С. 3-8 (у співавторстві з М. Данилюк).
Освітні заклади Новомалина до Першої світової війни // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2012. – Вип. 5. – С. 72-81.
Церковні краєзнавці Волині кінця ХІХ – поч. ХХ ст. – дослідники і популяризатори історії книги та друкарства // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2012. – Вип. 5. – С. 463-474.
Перспективи створення музею єврейської історії та культури в складі Державного історико-культурного заповідника м. Острога // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2013. – Вип. 6. – С. 458-462.