Башта Нова (Кругла)

Башта Нова (Кругла) – видатна пам’ятка оборонного зодчества України XVI ст., яскраве свідчення того, що її творцями були відомі не лише найновіші досягнення оборонних укріплень того часу, але й кращі зразки світової архітектури.
Розташована башта в південно-західній частині колишнього дитинця й була  найважливішою ланкою оборонної системи Замкової гори. Її захисники могли проводити обстріл майже із 40 вогневих точок. Причому, зона обстрілу дорівнювала трьом чвертям  окружності.

Вид з півдня, 2017 р.

В плані башта має обриси неправильного кола діаметром близько 13 метрів (за внутрішніми обмірами),  з боку двору має ніби відтяту частину, близьку по формі до трапеції. Така форма обумовлена необхідністю найбільш раціонального ведення обстрілу вздовж оборонних стін, які прилягали до оборонної споруди, оскільки це значно збільшувало зону обстрілу з бійниць. Тому за своїм призначенням споруда швидше є бастіоном, ніж баштою, різновидом невеликого барбакану, виступаючого з площини оборонної стіни всім своїм об’ємом.
Перший ярус башти має 5 бійниць, дві з яких (крайні) були призначені для обстрілу вздовж стін.
Другий ярус має 6 бійниць.
Третій ярус нараховує 14 бійниць з прорізами, вигляд яких вказує що вони призначалися для гаківниць.
Башта увінчана, розміщеною над другим ярусом бійниць, короною з машикулів (своєрідних бійниць на кронштейнах, призначених для обстрілу підошви стіни). В кожному четвертому цегляному склепінні влаштований отвір для нижнього бою (стрільба, скидання каменів, лиття смоли тощо). Кронштейни виконані під впливом традицій дерев’яного народного зодчества. В нижній частині всіх бійниць першого і другого ярусів в кам’яну кладку закладені дерев’яні бруси, на які спиралася зброя при стрільбі.

Вигляд Нової башти з території замку. Фото 2017 р.

Над поясом машикулів знаходиться ренесансовий аттик. Товщина стін цокольної частини близько 5 метрів; стін першого ярусу – 3,5 – 3,7 метра; стін другого ярусу – 2,5 – 2,8 м.
Прямокутна форма бійниць, машикулів характерні для оборонних споруд початкового періоду розвитку вогнепальної зброї. А використання товченої цегли в розчині – продовження давньоруських традицій.

Адреса: м. Острог, вул. Академічна, 5б.