Каталог колекції періодики наукової бібліотеки

 Державного історико-культурного заповідника м. Острога

Найголовнішим завданням періодики була й залишається публікація різноманітних текстів з питань політичного, економічного, соціального та духовного життя. Преса завжди все бачить, хвалить або засуджує і безумовно має суттєвий вплив на формування суспільної свідомості, ставлення людей до певних подій та явищ.

Пожовклі від часу сторінки журналів та газет містять досить цінні та цікаві відомості. І саме вони у багатьох випадках несуть інформацію про події, які з тих чи інших обставин не лишили після себе інших слідів. Багато газет і журналів стали сьогодні музейною рідкістю, зберігаються здебільшого у вигляді окремих примірників, а не в річних комплектах.

Нижче подаємо каталог колекції періодичної преси, що зберігається в науковій бібліотеці Державного історико-культурного заповідника м. Острога.

Колекцію згруповано за декількома тематичними розділами, а саме:

  1. Періодична преса Волині ХІХ – поч. ХХ ст.
  2. Українська преса ХІХ – поч. ХХ ст.
  3. Російська преса ХІХ – поч. ХХ ст.
  4. Радянська преса та преса часів незалежної України.
  5. Іноземна преса ХХ ст.


У кожному розділі назви видань подаються в алфавітному порядку, а відомості про них складаються з двох частин. Перша містить назву та її наступні зміни, загальний напрямок і спеціалізацію, наявність додатків, місце виходу. Друга частина являє собою своєрідний довідник, який дає інформацію про примірники, представлені в музейній бібліотечній колекції, їх розміри, роки та номери видання.

Назви іноземною мовою подаються мовою оригіналу з наступним перекладом українською.

У тексті застосовано такі скорочення:

ред. – редактор
вид. – видавець
річ. комп. – повний річний комплект
окр. н. – окремі номери

Розділ 1. Періодична преса Волині ХІХ поч. ХХ ст.

1. Вестник Юго-Западной и Западной России.
Історико-літературний журнал.
Російською; вид. К. Говорського.
Київ: 1862-1864 рр.; Вільно: 1865-1867 рр.
15х23 см.
Окр. н.: 1862 р. – №7, 9, 10, 11; 1863 р. – №1, 4, 7, 10; 1864 р. – №1, 4; 1865 р. – №9, 12; 1866 р. – №7; 1867 р. – №6, 7.
2. Волынские губернские ведомости.
Журнал.
Російською.
18,6х24,1 см.
Житомир: 1828 р., 1847 р., 1860-1861 рр.
Окр. н.: 1828 р. – №97-99; 1847 р. – №2; 1860 р. – №1-53; 1861 р. – №1-52.

                                   Розділ 2. Українська преса ХІХ – поч. ХХ ст.

3. Военно-исторический вестник.
Російською.
17,5х26,5 см.
Київ: 1911-1912 рр.
Окр. н.: 1911 р. – №3-4; 1912 р. – [№ ?].
4. Друг народа.
Щотижнева газета. Народна газета Південно-Західного краю.
Російською.
16,1х23,2 см; 18,3х25,2 см.
Київ: 1867 р., 1868 р., 1871 р.
Окр. н.: 1867 р. – №1-4, 9-17; 1868 р. – №1-23; 1871 р. – №24-48.
5. Записки НТШ.
Наукова Часопись.
Українською; ред. М. Грушевський.
16,2х24,3 см; 17х27 см.
Львів: 1898-1993 рр.
Окр. н.: 1898 р. – №5; 1899 р. – №3, 6; 1900 р. – №5; 1901 р. – №1, 2, 4, 5, 6;
1902 р. – №1, 4, 5, 6; 1903 р. – №2, 3, 4, 5, 6; 1904 р. – річ. комп.; 1905 р. – річ. комп.; 1907 р. – №3, 4, 5, 6; 1908 р. – №3, 4, 5; 1909 р. – №1, 3, 4; 1910 р. – №1, 5; 1911 р. – №1, 2, 3, 5, 6; 1912 р. – річ. комп.; 1993 р. – № 226. 
6. Киевская старина.
Щомісячний історичний журнал.
Російською.
15,5х24 см.
Київ: 1883-1906 рр.
Окр. н.: 1883 р. – №1, 2, 3, 9, 10, 12; 1884 р. – річ. комп.; 1885 р. – №5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1886 р. – річ. комп.; 1887 р. – річ. комп.; 1888 р. – №1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12; 1889 р. – річ. комп.; 1891 р. – №10, 11, 12; 1893 р. – №12; 1903 р. – №1; 1906 р. – №1-2, 3-4. 
7. Перезвоны.
Щотижневий літературно-художній журнал.
Російською.
23х29,5 см.
[.?.], 1926 р. – №12.
8. Труды Киевской Духовной Академии.
Науковий журнал.
Російською.
15,3х22,5 см; 14,8х21,7 см; 17,3х25 см.
Київ: 1863-1907 рр.
Окр. н.: 1863 р. – №1, 6; 1867 р. – №6; 1875 р. – №1; 1866 р. – №9; 1885 р. – №1, 2; 1887 р. – №1, 2, 7, 8;  1889 р. – №1-2, 4, 6, 7, 10-12; 1890 р. – №10, 12; 1891 р. – №4, 7; 1892 р. – №4, 9; 1893 р. – №2, 5, 11; 1894 р. – №1, 2, 5, 8, 9, 10, 12; 1905 р. – №8; 1907 р. – №1, 8, 9. 

                         Розділ 3. Російська преса ХІХ – ХХ поч. ст. 

9. Вестник Знания.
Щомісячний ілюстрований, літературний та науково-популярний журнал.
Російською; ред.-вид. В. В. Бітнер.
16х24,2 см; 16х25,6 см.
СПб.: 1903-1914 рр.
Окр. н.: 1903 р. – №10, 11, 12; 1904 р. – №4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1905 р. – №1, 12; 1906 р. – №3, 4, 5, 12; 1907 р. – №1, 2, 4, 6, 7, 9, 12; 1908 р. – № 1, 3, 4, 5, 6, 10-11, 12; 1909 р. – №3, 5, 6, 7, 8-9, 11-12; 1901 р. – №1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12; 1913 р. – №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12; 1914 р. – №4, 5, 6, 7. 
10. Восход.
Щомісячний журнал, присвячений інтересам євреїв, що видавався без попередньої цензури в столиці Російської імперії – Санкт-Петербурзі з січня 1881 по квітень 1906 рр.
Російською.
14,8х21,3 см.
СПб.: 1884 р. (жовтень).
11. Всемирный вестник.
Щомісячний суспільний, літературний, політичний і історичний журнал.
Російською.
17х23,3 см.
СПб.: 1906 р., 1907 р.
Окр. н.: 1906 р. – №1, 4-12; 1907 р. – №1-6, 12.
12. Всеобщая библиотека.
Двотижневий ілюстрований літературно-політичний журнал.
Російською.
14,5х20,7 см.
СПб.: 1906 р. – №4, 5, 6, 10. 
13. Дело.
Журнал.
Російською.
14,6х23,5 см.
[.?.] 
14. Древняя и новая Россия.
Щомісячний історичний журнал.
Російською.
17,3х25,3 см; 21,2х29 см.
СПб. : 1875 р., 1877 р., 1880-1881 рр.
Ок р. н.: 1875 р. – №2, 6; 1877 р. – №1-4; 1880 р. – №4, 10. 
15. Журнал министерства народного просвещения.
Російською.
17,1х25 см; 15,5х23 см.
СПб.: 1894 р., 1905 р., 1908 р., 1910 р.
Окр. н.: 1894 р. – №1, 2; 1905 р. – №1; 1908 р. – №5; 1910 р. – №3.
16. Исторический вестник.
Журнал.
Російською.
17х25,3 см; 15х23,5 см.
СПб.: 1896 р. –  [№?].
Петроград: 1917 р. – [№?]. 
17. Исторические известия.
Журнал.
Російською.
17,2х25 см.
Москва: 1917 р. – №1, 2. 
18. Историческая летопись.
Журнал.
Російською.
16х21,8 см.
[.?.], 1916 р. – №9. 
19. Народное образование.
Щомісячний педагогічний журнал, видання училищної ради при святійшому синоді.
Російською.
16,5х25,5 см.
Петроград: 1917 р. – №1, 5-6.
20. Народный университет.
Щомісячний популярно-науковий журнал (з малюнками для чарівного ліхтаря) для самоосвіти та читання в родині і школі.
Російською.
16,5х25,3 см.
СПб.  1907-1908 рр.
Окр. н.: 1907 р. –№1-3, 7-8, 10-12; 1908 р. – №1-3, 5-12. 
21. Наша старина.
Літературно-історичний щомісячник.
Російською.
18,7х25,2 см.
Петроград: 1916 р. – №1, 4-5, 9-10. 
22. Неделя.
Суспільно-політичний орган (журнал).
Російською.
14,3х20 см.
СПб.: 1906 р. – №16, 17, 18, 20, 21, 22. 
23. Нива.
Ілюстрований журнал літератури.
Російською.
16,5х24,6 см; 23х31,3 см.
СПб.: 1896 р., 1898 р., 1905-1907 рр., 1909 р., 1911 р., 1913-1915 рр.
Окр. н.: 1896 р. – №9-11; 1898 р. – №5-9, 11; 1905 р. – №1-9, 11-14, 17-21, 23-29, 31-44, 46, 49-51; 1906 р. – №12, 21, 32, 38, 43; 1907 р. – №3; 1909 р. – №11, 13, 23-25, 27-28, 32, 39-41, 44, 51; 1911 р. – №3-8; 1913 р. – №1-7, 9-11, 18, 3-14, 19-20, 21, 23-25, 27, 31-34, 36-39, 41, 43, 45-47, 48, 50-51; 1914 р. – №11, 13-15, 18-26, 28-32, 40-44, 47-48, 50; 1915 р. – №7. 
24. Новое слово.
Щомісячний журнал.
Російською.
17,2х24,6 см.
СПб.:  1909-1910 рр., 1913 р.
Окр. н.: 1909 р. – №1, 8, 11; 1910 р. – №1, 2, 7, 10; 1913 р. – №1. 
25. Новый журнал иностранной литературы, искусства и науки.
Ілюстроване щомісячне видання.
Російською.
19х25,8 см.
СПб.: 1904 р. – №3, 4. 
26. Образование.
Педагогічний і науково-популярний журнал.
Російською.
16х23 см.
СПб.: 1898 р., 1900-1901 рр.
Окр. н.: 1898 р. – №1; 1900 р. – №1; 1901 р. – №7, 8. 
27. Ребус.
Щотижневий журнал.
Російською.
22х32 см.
СПб.: 1892 р. – Т.11.
228. Русская старина.
Щомісячний історичний журнал.
Російською.
16х25 см.
СПб.: 1882-1910 рр.
Окр. н.: 1882 р. – №8; 1883 р. – №5, 9; 1884 р. – №4, 5, 7; 1885 р. – №8; 1886 р. – №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; 1888 р. – №4, 5, 11; 1893 р. – №2, 11; 1894 р. – №1, 2, 8; 1895 р. – №5, 6; 1896 р. – №2; 1897 р. – №2; 1900 р. – №2, 8, 9; 1901 р. – №9; 1903 р. – №5, 6, 9, 10, 11, 12; 1904 р. – №3, 4, 5, 6; 1907 р. – №3; 1910 р. – №6. 
29. Русская школа.
Щомісячний загально-педагогічний журнал.
Російською.
16х23,5 см
Петроград: 1916 р. – №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
30. Русский архив.
Журнал.
Російською.
18,5х27,3 см.
Москва: 1884 р. – №3. 
31. Русский Колокол.
Журнал.
Російською; ред.-вид. І. А. Ільїн.
15,3х23,5 см.
Берлін: 1928 р. – №4. 
32. Русское богатство.
Щомісячний літературний, науковий і політичний журнал.
Російською.
15,5х24 см.
СПб.: 1913 р. – №4. 
33. Современный мир.
Щомісячний літературний, науковий і політичний журнал.
Російською.
16х24,8 см.
СПб.: 1907 р. – №1. 

Розділ 4. Радянська преса та преса часів незалежної України

34. Археологія України.
Квартальник.
Українською.
17х26 см; 20,4х29 см.
Київ: 1971-2006 рр.
Окр. н.: 1971 р. – №2, 3, 4; 1972 р. – №5; 1973 р. – №10, 11; 1976 р. – №20; 1977 р. – №21, 22; 1978 р. – №26, 27; 1987 р. – №57, 58, 59, 60; 1995 р. – №2, 3, 4; 1996 р. – №4; 1998 р. – №3; 2004 р. – №2, 4; 2005 р. – №1, 2; 2006 р. – №3, 4. 
35. Архіви України.
Науково-практичний журнал.
Українською; гол. ред. Б. В. Іваненко.
16,8х26 см; 16,6х25,5 см.
Київ: 1986-1990 рр.
Окр. н.: 1986 р. – №1, 2, 3, 4, 5; 1990 р. – № 1, 2, 3, 4, 5. 
36. Бібліотечний вісник.
Науково-теоретичний та практичний журнал.
Українською; гол. ред. О. Онищенко.
20,7х28,8 см.
Київ: 1993-2002 рр.
Окр. н.: 1993 р. – №1-2, 5-6. 
37. Відродження.

Щомісячний науково-методичний журнал.
Українською; ред. І. Я. Ненько.
20х28 см.
Київ: 1994 р. – №1, 2, 3, 4, 5-6. 

38. Военно-исторический журнал.
Щомісячник.
Російською; ред. В. С. Єщенко.
16,5х25,8 см.
Москва: 1990-1993 рр.
Окр. н.: 1992 р. – №1, 2, 3, 4-5, 6-7; 1993 р. – №1, 2, 3, 4, 5, 6. 
39. Вопросы истории.
Щомісячник.
Російською; ред. А. А. Іскендеров.
15,6х25,8 см.
Москва: 1991 р. – [№?].Київ: 1994 р. – №8, 9, 10, 12, 13, 14. 
40. Доклады Академии Наук  СССР.
Журнал.
Російською.
17,2х25,9 см.
Москва: 1941 р. – №1-6. 
41. Журнал Московской Патриархии.
Російською.
17х26 см.
Москва: 1950-1960 рр.
Окр. н.: 1950 р. – №7; 1951 р. – №1, 3, 6, 7, 11, 12; 1952 р. – №1, 2, 11; 1953 р. – №3, 4, 6, 8, 10; 1954 р. – №1, 7, 8; 1955 р. – №1, 3, 10; 1956 р. – №2, 3, 9, 12; 1957 р. – №1, 10, 12; 1959 р. – №7; 1960 р. – №1, 3. 
42. Иллюстрированная газета.
Російською.
30,8х46,7 см.
Москва: 1940 р., 1941 р., 1947 р., 1948 р.
Окр. н.: 1940 р. – №8, 10, 11, 12, 13-14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31; 1941 р. – річ. комп.; 1947 р. – №17, 21, 22; 1948 р. – №5, 6, 15, 17, 18, 19, 20. 
43. Исторический журнал.
Щомісячний популярний ілюстрований журнал з питань цивільної історії.
16,2х25 см.
Москва: 1941 р. – №5. 
44. Исторические записки.
Журнал.
Російською.
17,3х26,5 см.
Москва: 1941-1954 рр.
Окр. н.: 1941 р. – №12; 1950 р. – №34; 1952 р. – №39; 1954 р. – №49. 
45. История СССР.
Журнал.
Російською.
16,5х26 см.
Москва: 1986 р. – річ. комп. 
46. Київська Старовина.
Історичний науково-популярний та літературний журнал.
Українською; гол. ред. П. П. Толочко.
16,3х25,8 см.
Київ: 1994-2006 рр.
Окр. н.: 1995 р. – №1, 2, 3, 6; 1996 р. – №1, 2-3; 1998 р. – №2; 2000 р. – №4, 5, 6; 2005 р. – №1, 6; 2006 р. – №2, 3, 4. 
47. Краєзнавство.
Науково-популярний журнал.
Українською.
17х24 см.
Київ: 1993-1994 рр.
Окр. н.: 1993 р. – №1; 1994 р. – №1-2. 
48. Культура і життя.
Загальнодержавна щотижнева газета.
Українською.
29,7х42 см.
Київ: 2010-2011 рр.
Окр. н.: 2010 р. – №13-17; 2011 р. – №1-4. 
49. Курьер Юнеско.
Журнал.
Російською.
21,5х28,5 см.
Москва: 1990 р. – річ. комп. 
50. Молодой колхозник.
Суспільно-політичний і літературно-художній ілюстрований журнал ЦК ВЛКСМ для сільської молоді.
Російською.
26х32,2 см.
Москва: 1951 р. – №8, 11, 12.
51. Музеї України.
Науково-популярний журнал.
Українською.
20,3х29 см.
Київ: 2004 р., 2006 р.
Окр. н.: 2004 р. – №2, 4, 5; 2006 р. –  №3, 4. 
52. Museum.
Щоквартальний журнал Юнеско.
Російською.
21х28,6 см.
Москва: 1984-1991 рр.
Окр. н.: 1984 р. – №141, 142, 143; 1989 р. – №159, 161, 162; 1990 р. – річ. комп.; 1991 р. – №167-170.
53. На суше и на море.
Журнал туристів та альпіністів СССР.
Російською.
22,2х30,7 см.
Москва: 1940-1941 рр.
Окр. н.: 1940 р. ­– №4; 1941 р. – №1, 3, 4, 5. 
54. Народна творчість та етнографія.
Журнал.
Українською.
16,8х26,2см; 17,2х26 см.
Київ: 1957-2005 рр.
Окр. н.: 1957 р. – №1, 2, 4; 1958 р. – №2, 3, 4; 1959 р. – №1, 2, 3; 1960 р. – №3, 4; 1961 р. – №1, 2, 4; 1962 р. – №1, 2, 3; 1963 р. – №2, 3; 1964 р. – №1, 2, 6; 1983 р. – №6; 1986 р. – №1, 2, 3, 4, 5; 1996 р. – №2-3, 4; 2005 р. – №1, 2, 5, 6. 
55. Образотворче мистецтво.
Журнал з питань теорії та практики українського образотворчого мистецтва.
Українською.
25,6х27см; 22х29 см.
Київ: 1986-1996 рр.
Окр. н.: 1986 р. – №1, 4, 5, 6; 1987 р. – річ. комп.; 1988 р. – №1, 3, 4, 5; 1989 р. – №1, 3, 5, 6; 1990 р. – річ. комп.; 1991 р. – №1, 2, 3, 5, 6; 1992 р. – №1, 2, 3, 5, 6; 1993 р. – №1; 1994 р. – №1, 2; 1995 р. – №1, 2; 1996 р. – №2. 
56. Основа.
Часопис.
Українською, ред. В. Ілля.
19,6х27,5 см.
Київ: 1996 р. – №8. 
57. Отечественные архивы.
Науково-теоретичний і науково-практичний журнал.
Російською.
16,5х23,5 см.
Чехов: 1992 р. – №2. 
58. Пам’ять століть.
Історичний науковий та літературний журнал.
Українською; гол. ред. А. В. Денисенко.
16,4х26 см; 17,1х26,8 см.
Київ: 1996-2004 рр.
Окр. н.: 1996 р. – №2. 
59. Пам’ятки України.
Науково-популярний ілюстрований часопис.
Українською.
16,5х25,3 см; 20х25,5 см; 19,6х25,8 см; 21,3х29,5 см.
Київ: 1986-1996 рр.
Окр. н.: 1986 р. – №1, 2, 4; 1987 р. – №1, 4; 1988 р. – №1, 2, 3, 4; 1989 р. – №1, 2; 1992 р. – №2-3; 1995 р. – №2; 1996 р. – №1. 
60. Посвіт.
Часопис Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України.
Українською.
20,8х29 см.
Київ: 1996 р. – №1. 
61. Родовід.
Наукові записки до історії культури України.
Українською; ред. Л. Лихач.
20,5х28,7 см. 
62. Советская археология.
Журнал.
Російською; ред. І. І. Мєщанінов
17х26 см; 16,5х26 см; 16,5х23,8 см.
Москва: 1936-1991 рр.
Окр. н.: 1936 р. – №1; 1937 р. – №2, 3; 1940 р. – №5, 6; 1941 р. – №7; 1947 р. – №9; 1979 р. – №1, 2, 4; 1980 р. – №1, 3, 4; 1986 р. – №1, 2, 3. 
63. Советский Союз.
Щомісячний суспільно-політичний ілюстрований журнал.
Російською.
29,5х39,5 см.
Москва: 1951 р. – №8, 9, 10, 12. 
64. Советский Музей.
Ілюстрований історичний та художній журнал.
Російською.
19,1х25,4 см.
Москва: 1985-1993 рр.
Окр. н.: 1986 р. – №2, 4, 5, 6; 1987 р. – №4, 5; 1988 р. – №2, 3, 4; 1991 р. – №1, 2, 3; 1992 р. – №1, 3, 4, 6; 1993 р. – №1. 
65. Український Засів.
Часопис національної інтелігенції.
Українською; ред. О. Бронникова.
17,5х25,4 см.
Харків: 1996 р. – [№?]. 
66. Україна козацька.
Загальнонаціональна газета українського реєстрового козацтва та центру релігієзнавчих досліджень Державного університету інформатики і штучного інтелекту.
Українською.
28х40,8 см.
Київ: 2008-2010 рр.
Окр. н.: 2008 р. – річ. комп.; 2009 р. – річ. комп.; 2010 р. – річ. комп. 
67. Українська газета.
Федерація патріотичних видань України.
Українською.
29,7х42,4 см.
Київ: 2008 р. – №1-2. 
68. Україна.
Громадсько-літературний ілюстрований місячник.
Українською.
24,7х32,5 см.
Київ: 1952 р. –  №11. 
69. Соціалістична культура.
Масовий громадсько-політичний щомісячник теорії і практики культурного будівництва.
Українською.
21,5х28,5 см.
Київ: 1988 р., 1990 р.
Окр. н.: 1988 р. – №2, 4, 7, 9, 10, 11, 12; 1990 р. – річ. комп. 
70. СССР на стройке.
Журнал.
Російською.
29,1х40,8 см.
Москва: 1940 р. – №1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
71. Старожитності.
Газета. Двотижневик.
Українською.
21х29,7 см; 29,5х42 см.
Київ: 1992 р., 1994 р.
Окр.н.: 1992 р. – №1-15; 1994 р. – №1-2, 3-4, 5-6.
72. Український історичний журнал.
Науковий журнал.
Українською; гол. наук. ред. В. А. Смолій.
16,7х24 см; 16,8х25,9 см.
Київ: 1965-2006 рр.
Окр. н.: 1965 р. – №9; 1968 р. – №1; 1976 р. – №11; 1977р – №1; 1979 р. – №4, 9; 1980 р. – №5; 1981 р. – №6; 1987 р. – №3, 5, 6, 8, 9, 10; 1988 р. – №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 1992 р. – №1, 3, 4, 6, 7-8, 9, 10-11, 12; 1993 р. – №1, 2-3; 1995 р. – №1, 3, 4, 5; 1996 р. – №1, 4, 6; 2001 р. – №3, 4, 5, 6; 2002 р. – №1, 3, 4, 5, 6; 2004 р. – №2, 4, 5, 6.
73. Українська культура.
Щомісячний культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал.
Українською.
20х28,5 см.
Київ: 1993-2000 рр.
Окр. н.: 1993 р. – річ. комп.; 1994 р. – річ. комп.; 1995 р. – річ. комп.; 1996 р. –  річ. комп.; 1997 р. – №2; 2000 р. – №1, 2, 3, 5-6, 7-8. 
74.

 

 

 

 

 

 

Хроніка 2000.
Український культурологічний альманах.
Українською.
12,5х19,9 см.
Київ: 1992-1995 рр.
Окр. н.: 1992 р. – №1; 1994 р. – №1-2, 3-4; 1995 р. – №1.

 Розділ. 5. Іноземна преса ХХ ст.

75. Czasopismo geograficzne.
Квартальник  товариства географічного у Львові та товариства географічного в Познані.
Польською.
15,5х22,9 см.
Львів-Варшава: 1935 р. – Т.13, зш.1, 2-4. 
76. Fizyka i chemia w szkole.
Квартальник дидактичний.
Польською.
17х24 см.
Вільно: 1936-1938 рр.
Окр. н.: 1936 р. – №1; 1937 р. – №1-3; 1938 р. – №2. 
77. Głos wołyński.
Журнал.
Польською.
22,5х30,5 см.
Луцьк: 1922 р. – №5, 14. 
78. Marginalien.
Часопис букіністів і бібліофілів.
Німецькою.
14,8х21,4 см.
Берлін: 1968-1978 рр.
Окр. н.: 1968 р.– річ. комп.; 1969 р. – річ. комп.; 1970 р. – річ. комп.; 1971 р. – річ. комп.; 1975 р. – річ. комп.; 1976 р. – річ. комп.; 1978 р. – №1, 2, 3. 
79. Miesięcznik fotograficzny.
Ілюстрований журнал, присвячений мистецтву фотографії.
Польською.
20,8х27,2 см.
Львів: 1927 р. – №85, 89, 90-93. 
80. Muzeum.
Часопис, присвячений питанням виховання та шкільництва.
Польською.
16х23,5 см.
Львів: 1932 р., 1935 р.
Окр. н.: 1932 р. – №1; 1935 р. – №1. 
81. Numismatické listy.
Журнал.
Польською.
16,7х24 см.
Прага: 1984-189 рр.
Окр. н.: 1984 р. – №1; 1985 р. – №1, 2, 4, 5-6; 1986 р. – річн. комп.; 1988 р. – річн. комп.; 1989 р. – №1-4. 
82. Polonista.
Часопис, присвячений вивченню польської мови в загальноосвітніх середніх і професійних школах, а також в закладах підвищення кваліфікації вчителів.
Польською.
17,6х25 см.
Варшава: 1934 р. – річ. комп. 
83. Przemysł chemiczny.
Орган науково-дослідного інституту хімії та польського товариства хімічного.
Польською.
21,2х29,8 см.
Варшава: 1930-1931 рр.
84. Wiadomosci historyczne.
Журнал.
Польською.
17х24 см.
Варшава: 1967 р. – річн. комп. 
85. Wieś wołyńska.
Ілюстрований тижневик політичний, освітній, суспільний та господарський.
Польською.
23х31 см.
Луцьк: 1925 р. – №7.
86. Ziemia «Земля».
Ілюстрований щомісячний краєзнавчий журнал.
Польською.
24х31,5 см; 19,5х27,3 см.
Варшава: 1926 р. – №7; 1929 р. – №1; 1930 р. – №1; 1934 р. – №3, 6-8, 12. 
87. Ziemia wołynska.
Місячник, присвячений питанням краєзнавства та культури.
Польською.
21,3х30 см.
Луцьк: 1938-1939 рр.
Окр. н.: 1938 р. – №1-4, 6-7, 10-11; 1939 р. – №1-4.