Бендюк Микола Миколайович

Бендюк Микола Миколайович – художник-реставратор Державного історико-культурного заповідника м. Острога, мистецтвознавець,краєзнавець, історик, колекціонер.
Народився 7 березня 1967 р. в с. Оженин Острозького району Рівненської області. У 1974 – 1984 рр. навчався в Острозькій СШ №3. У 1984 – 1985 рр. – учень Славутського СПТУ № 23.
В 1989 році навчався у Львівському філіалі ДНДРМ Міністерства культури УРСР, де здобув навики з реставрації темперного малярства.
У 1991 році проходив навчання в Державній науково-дослідній реставраційній майстерні Міністерства культури УРСР (Київ), де отримав навики з реставрації станкового олійного живопису.
У 1991-1993 рр. навчався в Українській Вищій школі реставраторів.
З 1988 по 1994 рік працював в Острозькому Державному історико-культурному заповіднику на посаді молодшого наукового співробітника.
З 1994 по 1998 рік працював в м. Києві на приватному підприємстві „Орлан” на посаді художника-реставратора.
З 1998 року працює художником-реставратором Острозького Державного історико-культурного заповідника, за сумісництвом – мистецтвознавцем в Національному університеті „Острозька академія”.
Під час служби в армії (1985 – 1987 рр.) був нагороджений урядовою відзнакою Російської федерації – медаллю «За будівництво Байкало-Амурської магістралі» та нагрудним знаком «50-ліття формування військової частини». У 1992 році нагороджений медаллю «50-ліття створення УПА» (№1). У 2011 році нагороджений знаком та Почесною грамотою Рівненської ОДА (№367).
З 1989 року член Української Гельсінської Спілки, паралельно організував перший осередок „Народного Руху України за перебудову” на Острожчині.
2 січня 1990 року був обраний першим головою Острозького осередку, а 27 травня 1990 р. – головою районної організації Народного Руху України.
Автор та співавтор багатьох окремих видань: «Золотарство Острожчини», «Культурна спадщина Рівненського краю», «Ольга Яновська», «Історія сіл Оженин, Бродів, Стадники, Країв», «150 святинь Великої Волині».
Також у співавторстві з колективом науковців Острога, Києва та Львова підготував до видання «Острозьку енциклопедію». Написано десятки статей у збірниках «Острозькі краєзнавчі читання», «Історія музейництва і пам’яткоохоронної справи в Острозі та на Волині»; «Волинська ікона» – збірник наукових статей музею Волинської ікони в м. Луцьк; «Наукові записки» Рівненського обласного краєзнавчого музею, «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : збірник наукових праць»; наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.

Має одну з найбільших в Україні колекцій «Кобзарів» Т.Шевченка, а також збірку народної ікони. Відреставрував сотні ікон та картин XVI – XX ст. з державних та приватних зібрань. Серед відреставрованих ікон знакові – чудотворні: «Межиріцька Богородиця», «Дерманська Богородиця», «Св. Антоній Межиріцький», «Острозька Богородиця».

Основні напрямки наукових досліджень:
Іконопис, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво;
Книгодрукування;
Історія роду князів Острозьких;
Етнографія;
Дослідження визвольних змагань в Україні ХХ ст.

Список основних опублікованих праць:
Бендюк М. Використання стінних розписів в інтер’єрі пивниць та їх побутування у XVI – поч. XVIІ ст. / М. Бендюк // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України 2012. 15-16 червня 2012.
Бендюк М. Віднайдені портрети князів Острозьких/ М. Бендюк // Вісник благодійництва: Інформаційно-аналітичний журнал. – Рівне-Корнин, 2008-2009. – №1(груд.-лют.). – C. 60-62.
Бендюк М. Від приватної збірки до музею/ М. Бендюк, С. Муравська // Наукові записки / гол. ред. О. С. Булига ; відп. за вип. О. С. Романчук. – Рівне : О. Зень. – 2010. – Вип. 8 : 140 років від дня народження Ф. Штейнгеля. – C. 70-76.
Бендюк М. Володимир Сальський / М. Бендюк // Острозький краєзн. зб. / Держ. іст.-культ. заповід. м. Острога, Острозьке наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких, Острозьке міськрайонне від-ня Рівнен. обл. краєзн. т-ва. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2008. – Вип. 3. – С. 131.
Бендюк М. Гутне віконне скло / М. Бендюк // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2007. – Вип. 2. – С. 68-77.
Бендюк М. Дата народження скульптора Томаша-Оскара Сосновського/ М. Бендюк // Острозький краєзн. зб. – Вип. 5. – С. 361-363.
Бендюк М. Де зараз знаходяться мощі князя Костянтина Костянтиновича Острозького? / М. Бендюк // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2008. – Вип. 3. – С. 45-48.
Бендюк М. Золотарство Острожчини / М. Бендюк. – Рівне, 2009. – 89 с.
Бендюк М. Зрада в лавах Української Повстанської Армії / М. Бендюк // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2010. – Вип. 4. – С. 170-175.
Бендюк М. Іконографія образу Святого Преподобного князя Федора Острозького / М. Бендюк // Волинська ікона: дослiдження та реставрація : Наук. зб. Матеріали ХIХ Міжнар. наук. конф. – Луцьк, 2012. Вип. 19. – С. 132-138.
Бендюк М. Історія Народного Руху України на Острожчині / М. Бендюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи,краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 416- 427.
Бендюк М. Історія Оженина, Бродова, Стадник та Краєва / М. Бендюк, Т. Гущук, С. Журик. – Острог, 2011. – 98 с.
Бендюк М. Історія села Бродів / М. Бендюк // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2010. – Вип. 4. – С. 200.
Бендюк М. Історія та легенди давнього Острога / М. Бендюк. – Острог, 2012. – 196 с.;106 іл.
Бендюк М. Історія та легенди сіл Рівненського району / М. Бендюк. – Острог, 2012. – 260 с.
Бендюк М. Коментарі до острозьких легенд / М. Бендюк // Острозький краєзн. зб. / Держ. іст.-культ. заповід. м. Острога, Острозьке наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 2010. – Вип. 4. – С. 253-270.
Бендюк М. Корона князів Острозьких / М. Бендюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : Наук. зб. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 252-253.
Бендюк М. Культурна спадщина Рівненського краю / М. Бендюк, О. Харват. – Рівне, 2010. – 248 с.
Бендюк М. Маловідомі сторінки з життя художниці Ольги Дмитрівни Яновської / М. Бендюк // Наукові записки / гол. ред. О. С. Булига ; відп. за вип. О. С. Романчук. – Рівне : О. Зень. – 2010. – Вип. 8 : 140 років від дня народження Ф. Штейнгеля. – C. 91-95.
Бендюк М. Медаль кн. Василя-Костянтина Острозького / М. Бендюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / Держ. іст.-культ. зап. М. Острога, Рівнен. обл. об’єднан. Всеукр. т-ва «Просвіта» ім.. Т. Шевченка. – Остріг, 2006. – Вип. І. – С. 74-78.
Бендюк М. Медаль князя Василя-Костянтина Острозького / М. Бендюк // Рівненська єпархія. 2007. – Рівне, 2008. – С. 87-88.
Бендюк М. Микола Шугаєвський / М. Бендюк // Острозький краєзн. зб. / Держ. іст.-культ. заповід. м. Острога, Острозьке наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких, Острозьке міськрайонне від-ня Рівнен. обл. краєзн. т-ва. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2008. – Вип. 3. – С. 135.
Бендюк М. Нововіднайдені портрети князів Острозьких / М. Бендюк // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2008. – Вип. 3. – С. 49-52.
Бендюк М. Острозька Богородиця з Воскресенської церкви міста Острог на Новому Місті / М. Бендюк // Рівненська єпархія. 2007. – Рівне, 2008. – С. 89-90.
Бендюк М. Острозьке мистецьке середовище кін. XVIII – поч. XX ст. / М. Бендюк // Волинська Ікона: дослiдження та реставрація : наук. зб. : матеріали ХVІІI Міжнар. наук. конф. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 98-104.
Бендюк М. Поборник православ’я і краєзнавець, священик Давид Бичковський / М. Бендюк // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2004. – Вип. 1. – С. 38.
Бендюк М. «Портрети князів Острозьких ХVІ – першої половини ХVII століття» / М. Бендюк, Я. Бондарчук // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : Наук. зап. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту : у 2-х т. – Вип. 15. – Рівне : РДГУ, 2009 . – Т.1. – 258 с.
Бендюк М. Портрет невідомої в костюмі Клеопатри (Моджеєвська Гелена) / М. Бендюк // Острозький краєзн. зб. – Вип. 5. – С. 363-365.
Бендюк М. Постаті діячів українського визвольного руху першої половини ХХ ст. / М. Бендюк, Г. Іванущенко, І. Марчук // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2008. – Вип. 3. – С. 130.
Бендюк М. Предмети декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, що пов’язані з особою князя К.І. Острозького /М. Бендюк // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог : вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 18. – С. 125-140.
Бендюк М. Проведення щорічних пленерів в Острозькій академії як один із видів іміджевої роботи Отрозької академії / М. Бендюк // Музеї та галереї в міській культурі: історія та сучасність (19-21 квітня 2011) / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса. – С. 53.
Бендюк М. Рідкісне видання «Місяцеслова» / М. Бендюк // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2008. – Вип. 3. – С. 53.
Бендюк М. Родина митців Олешкевичів та Волинь / М.Бендюк // “Культурний простір Житомирщини-Волині XIX-XX ст.” – Житомир, 2012. – Т. 2. – С. 42-45.
Бендюк М. Родинні зв’язки князів Острозьких із козаком Мамаєм / М. Бендюк // Острозький краєзн. зб. – Острог : вид-во Національного університету «Острозька академія», 2008. – Вип. 3.– С. 15-19.
Бендюк М. Розвиток золотарства з XVII ст. на прикладі окладу ікони „Богородиці Одигітрії” з Межиріцького монастиря / М. Бендюк // Волинська ікона: дослідження та реставрація: матеріали Х між нар. наук. конф. : (17-19 вересня 2003 року). – Луцьк. – С.81.
Бендюк М. Сакральний хрест (історія, типологія, криптографія і символіка): на допомогу музейчикам і дослідникам церковної старовини / М. Бендюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. – Остріг, 2006. – Вип. І. – С.245-259.
Бендюк М. Специфіка використання туристичного потенціалу малих історичних міст України (на прикладі м. Остріг Рівненської області) / М. Бендюк, С. Муравська // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 327-336.
Бендюк М. 150 святинь Великої Волині / М. Бендюк, В. Луц, О. Харват. – Рівне, 2011. – 223 с.
Бендюк М. Сучасний герб Острозького району як продовження геральдичних традицій княжого роду Острозьких / М. Бендюк // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / Держ. іст.-культ. зап. М. Острога, Рівнен. обл. об’єднан. Всеукр. т-ва «Просвіта» ім.. Т. Шевченка. – Остріг, 2006. – Вип. І. – С. 68-74.
Бендюк М. Тарас Земка – випускник Острозької академії / М. Бендюк // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2007. – Вип. 2. – С. 34-36.
Бендюк М. Томаш-Оскар Сосновський (1812-1886) (буклет). – Острог, 2012. – 20 с.
Бендюк М. Україно-польське протистояння на території Острожчини під час Другої світової війни. / М.Бендюк // Острозький краєзн. зб. – Вип. 5. – С. 130-147.